Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Để hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho ngành Kiểm sát nói chung và VKSND tỉnh Yên Bái nói riêng, luôn có sự đóng góp một phần không nhỏ của cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái. Năm 2020, Văn phòng tổng hợp đã làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thực hiện công tác tham mưu tổng hợp; thống kê tội phạm, công nghệ thông tin; công tác tuyên truyền, thi đua khen thưởng, tài chính hậu cần, hành chính phục vụ.

Một buổi sinh hoạt thường kỳ của Văn phòng tổng hợp

Công tác tham mưu tổng hợp có nhiều đổi mới; chất lượng tài liệu, việc tổ chức các hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết thiết thực, hiệu quả; chủ động tham mưu giúp lãnh đạo Viện trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thực hiện, đề xuất các biện pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả đồng bộ các khâu công tác nghiệp vụ.

Các cán bộ Văn phòng tổng hợp đang làm việc

Đặc biệt, Văn phòng đã tham mưu cho lãnh đạo Viện xây dựng và ban hành Quyết định số 1374/QĐ-VKS ngày 30/10/2020 về Bảng chấm điểm thi đua trong ngành Kiểm sát Yên Bái; cụ thể hóa những tiêu chí công tác của các đơn vị cấp phòng, VKSND cấp huyện và cá nhân, tạo cơ sở cho công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị được công khai, minh bạch, thực chất và hiệu quả. Quá trình bình xét các danh hiệu thi đua luôn đảm bảo khách quan, công bằng, không tràn lan nhưng vẫn đảm bảo tính động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu, tạo được khí thế thi đua sôi nổi phấn khởi trong cán bộ công chức.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Viện KSND tỉnh Yên Bái; tinh thần đoàn kết thống nhất, tích cực thi đua học tập, tự nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp làm việc, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo Văn phòng và từng cán bộ, công chức theo đúng năng lực, trình độ, sở trường, do vậy năm 2020, Văn phòng tổng hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, được Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái ra Quyết định công nhận đạt “Tập thể lao động xuất sắc” và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen vì có 2 năm liên tục (2019, 2020) đạt “Tập thể lao động xuất sắc”.

Thùy Linh, VKS tỉnh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi hội Luật gia VKS tỉnh Yên Bái tham dự tập huấn pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
Trực tiếp kiểm sát việc thi hành án phạt tù tại Trại giam Hồng Ca- Cục C10 Bộ Công an
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp 6 tháng cuối năm Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình
VKSND tỉnh kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật về thi hành án dân sự đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh
VKS tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về dân sự, hành chính
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện Quy chế về chế độ thông tin báo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát tỉnh Yên Bái (Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2020)
Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Yên Bái kiểm tra về công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Riêng tư: Thông báo tình hình thực hiện kỳ thống kê tháng 9/2020
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình
Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát làm việc với VKS tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác tuyên truyền
VKS tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua đối với tập thể, cá nhân trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái thực hiện gắn biển Nhà đại đoàn kết
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái,nhiệm kỳ 2020 – 2025