Tải các Biểu thống kê bằng file Excel (cập nhật 22/2/2023)

– Biểu thống kê kiểm sát việc áp dụng, thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh: Tải file EXCEL

– Biểu Ma túy thực hiện trên cả phần mềm cũ và trên file Excel và Word: Tải file EXCEL, Tải file Word

Lưu ý: File excel sử dụng font “.Vntime”. Tải font tại đây (mở 4 file sau đó nhấn Install): Tải Font VNTIME

– Biểu Người dưới 18 tuổi phạm tội (lưu ý file excel có 3 TAB (3 giai đoạn)): Tải file Excel

Biểu mẫu và hướng dẫn thống kê năm 2020
Hướng dẫn và các biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 2019
Hướng dẫn nhập án phần mềm quản lý án dân sự
Tài liệu tập huấn về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016
Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005
Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND
Công văn v/v góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại tạm giam
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn v/v hướng dẫn thực hiện các loại thống kê có thời gian lấy số liệu từ 01/01 đến 30/6/2014