Công văn v/v góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND

Ngày 09/02/2015 Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành Công văn số 452/VKSTC-TKTP Về việc góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND

Tải Công văn số 452/VKSTC-TKTP tại đây !

Tải Quyết định số 374/QĐ-VKSTC tại đây !

Tải Quyết định số 375/QĐ-VKSTC tại đây !

 

Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại tạm giam
Công văn v/v hướng dẫn thực hiện các loại thống kê có thời gian lấy số liệu từ 01/01 đến 30/6/2014
Kế hoạch tổ chức hội thảo, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại giam
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND”
Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ
Công văn v/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới
Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác năm 2014