Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Ngày 29 tháng 5 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-VKSTC bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp

Tải Quyết định số 161/QĐ-VKSTC tại đây !

Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại giam
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND”
Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ
Công văn v/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới
Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác năm 2014
Quyết định V/v thực hiện chế độ thống kê mới sửa đổi, bổ sung
Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014
Xu hướng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam cao gấp hai lần mức trung bình thế giới
Chia sẻ máy in từ Windows XP/Vista với Windows 7
10 tuyệt chiêu tăng tốc máy tính “rùa bò”