Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác năm 2014

Đ/c Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị

              Ngày 19/02/2014, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2014. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin và toàn thể cán bộ, công chức Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

 

Đ/c Phạm Văn Được, Phó Cục trưởng Cục TKTP & CNTT  VKSNDTC trình bày báo cáoTổng kết công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2013 và triển khai công tác năm 2014

Thực hiện Chỉ thị công tác số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2013, với mục tiêu “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương hướng về cơ sở” và phải đạt yêu cầu “Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 06/CT- VKSNDTC ngày 05/11/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân”. Thông qua công tác thống kê phân tích tình hình tội phạm và đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng ngừa tội phạm thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát. Ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính tư pháp, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh việc tổ chức hội nghị. Từ quý I năm 2013, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến, hội thảo, giao ban của ngành”, nên ngay từ đầu năm, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông đã kịp thời xây dựng Kế hoạch công tác số 10/KH-TKTP ngày 10/01/2013, trong đó đề ra các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể đạt được và triển khai thực hiện kế hoạch công tác đến cán bộ, công chức trong đơn vị. Đồng thời, xây dựng và ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về công tác thống kê và công nghệ thông tin (Hướng dẫn số 04/HD-VKSTC-TKTP ngày 16/1/2013) để hướng dẫn các đơn vị và VKS địa phương trong toàn Ngành tổ chức thực hiện. Trong tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin, tập thể Lãnh đạo Cục TKTP & CNTT luôn xác định mục tiêu nâng cao chất lư­ợng công tác thống kê và công nghệ thông tin là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị. Do vậy, đã có nhiều biện pháp cụ thể để nhằm nâng cao chất lư­ợng, hiệu quả của công tác này như­: Tổng hợp, giải đáp khó khăn, v­ướng mắc và ban hành các văn bản hư­ớng dẫn nghiệp vụ, thông báo rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, để tiến hành so sánh, đối chiếu số liệu thống kê với số liệu tổng hợp; số liệu báo cáo về Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin với số liệu của các địa phư­ơng báo cáo về các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 Năm 2014, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin tiếp tục triển khai và thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Trong đó, tập trung thực hiện hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu thống kê mới ban hành năm 2013; Triển khai xây dựng phần mềm thống kê 2013; tổ chức thực hiện việc thu thập và tổng hợp số liệu thống kê công tác của các khâu nghiệp vụ trong Ngành và số liệu thống kê tội phạm, thống kê hình sự liên ngành phục vụ xây dựng các loại báo cáo định kỳ, đột xuất của ngành Kiểm sát nhân dân (tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm), báo cáo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại các kỳ họp của Quốc hội, các loại báo cáo khác theo yêu cầu; hướng dẫn địa phương thực hiện việc thu thập, tổng hợp số liệu thống kê, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong công tác thống kê và công nghệ thông tin của các đơn vị, Viện kiểm sát địa phương.

 

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương thành tích đạt được của đơn vị trong năm 2013. Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin cần nâng cao chất lượng giao ban trực tuyến, đường truyền dữ liệu, hệ thống thư điện tử, quản lý văn bản của Ngành ….để phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu cán bộ đơn vị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Văn PhòngViện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa báo cáo thống kê với báo cáo tổng hợp; số liệu thống kê giữa ngành Kiểm sát thu thập với các ngành tư pháp trung ương; trực tiếp kiểm tra việc thực hiện công tác thống kê, công nghệ thông tin tại một số đơn vị, Viện kiểm sát địa phương; Đề án phần mềm về quản lý án hình sự; đánh giá tình hình tội phạm; phục hồi hộp thư điện tử; xây dựng phần mềm quản lý án dân sự. Đồng chí tin tưởng đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thành tích đạt được năm 2013, đoàn kết, cố gắng khắc phục khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị năm 2014 để trở thành Trung tâm hàng đầu số liệu thống kê và công nghệ thông tin ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu thời gian tới

Nguồn: Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 

Quyết định V/v thực hiện chế độ thống kê mới sửa đổi, bổ sung
Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014
Xu hướng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam cao gấp hai lần mức trung bình thế giới
Chia sẻ máy in từ Windows XP/Vista với Windows 7
10 tuyệt chiêu tăng tốc máy tính “rùa bò”