Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014

Ngày 16/8/2013 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành các uyết định số 374/QĐ-VKSTC kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và Quyết định số 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp (Quyết định 375) và Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 kèm theo Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp thực hiện thống nhất về các biểu mẫu và phụ lục thống kê mới thực hiện từ năm công tác 2014 trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Tải file tài liệu tại đây !

Xu hướng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam cao gấp hai lần mức trung bình thế giới
Chia sẻ máy in từ Windows XP/Vista với Windows 7
10 tuyệt chiêu tăng tốc máy tính “rùa bò”