Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ

Ngày 16  tháng 04 năm 2014  Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 1045/VKSTC-TKTP về việc một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ. Trong đó có Công văn hướng dẫn số 49/VNCERT-KTHT ngày 6 tháng 3 năm 2014 của Bộ thông tin và truyền thông về việc khuyến nghị một số biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn thư điện tử giả mạo và Công văn số 79/VNCERT-KTHT ngày 3 tháng 4 năm 2014 về việc hạn chế rủi ro an toàn thông tin sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ Windows XP.

Tải công văn số 49/VNCERT-KTHT tại đây !

Tải công văn số 79/VNCERT-KTHT tại đây !

Công văn v/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới
Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác năm 2014
Quyết định V/v thực hiện chế độ thống kê mới sửa đổi, bổ sung
Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014
Xu hướng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam cao gấp hai lần mức trung bình thế giới
Chia sẻ máy in từ Windows XP/Vista với Windows 7
10 tuyệt chiêu tăng tốc máy tính “rùa bò”