Công văn v/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới

Ngày 24 tháng 01 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 221/VKSTC-TKTP về việc hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới

Tải công văn số 221/VKSTC-TKTP tại đây !

Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác năm 2014
Quyết định V/v thực hiện chế độ thống kê mới sửa đổi, bổ sung
Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014
Xu hướng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam cao gấp hai lần mức trung bình thế giới
Chia sẻ máy in từ Windows XP/Vista với Windows 7
10 tuyệt chiêu tăng tốc máy tính “rùa bò”