Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND”

(Kiểm sát) – Sáng ngày 07/5/2014, tại VKSNDTC, Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã chủ trì họp Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân”.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Thủ trưởng một số đơn vị: Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng, Viện khoa học VKSNDTC và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập của Đề án.

Tại cuộc họp, Tiến sĩ Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND” do Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC làm Trưởng Ban.

 

Tiến sĩ Trần Văn Trung, Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin công bố Quyết định

Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND” chủ yếu trên các phương diện: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực; chính sách và đầu tư cho ứng dụng CNTT; phấn đấu đến năm 2015 Ngành đạt chỉ số ứng dụng CNTT đạt trên 80 điểm.

Đề án có nhiệm vụ đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong ngành KSND ở mức độ toàn Ngành và từng địa phương; nghiên cứu đánh giá về những yêu cầu nhằm nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT trong ngành Kiểm sát; đưa ra các giải pháp nâng cao chỉ số ứng dụng CNTT; xác định lộ trình của đề án.

 

Tiến sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, Tiên sĩ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Đề án là nhằm thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, của ngành KSND trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin góp phần phát huy sức mạnh vật chất, trí tuệ của con người, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian qua, Ngành KSND đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và nghiệp vụ. Tuy nhiên, trên thực tế việc ứng dụng còn nhiều hạn chế, chưa đạt được nhiều kết quả như mong muốn, do vậy cần phải xây dựng Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND”. Đề án sau khi hoàn thành sẽ có ý nghĩa quan trọng góp phần tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành Kiểm sát trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay.

Nguồn: Tạp chí Kiểm sát

Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ
Công văn v/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới
Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị công tác năm 2014
Quyết định V/v thực hiện chế độ thống kê mới sửa đổi, bổ sung
Hệ thống biểu mẫu thống kê tháng mới, triển khai từ năm 2014
Xu hướng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam cao gấp hai lần mức trung bình thế giới
Chia sẻ máy in từ Windows XP/Vista với Windows 7
10 tuyệt chiêu tăng tốc máy tính “rùa bò”