Hướng dẫn và các biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành 2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đăng tải toàn bộ các biểu mẫu thống kê hình sự liên ngành và hướng dẫn thực hiện. Các đơn vị tải về và thực hiện theo Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 12/11/2018 “Quy định phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện thống kê hình sự”;

Tải văn bản tại đây

Hướng dẫn nhập án phần mềm quản lý án dân sự
Tài liệu tập huấn về công tác thống kê và công nghệ thông tin năm 2016
Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005
Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND
Công văn v/v góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại tạm giam
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn v/v hướng dẫn thực hiện các loại thống kê có thời gian lấy số liệu từ 01/01 đến 30/6/2014
Kế hoạch tổ chức hội thảo, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp