Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-VKSTC-C2 của Ban chỉ đạo thống kê hình sự liên ngành Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm”, công văn số 1614/VKSTC-C2 ngày 6/5/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (cơ quan chủ trì) về việc góp ý vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP ngày 01/7/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. 

 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành công văn 410/VKS-TK ngày 16/5/2016 về việc lấy ý kiến góp ý.

Tải Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005 và dự thảo tại đây

Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND
Công văn v/v góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại tạm giam
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn v/v hướng dẫn thực hiện các loại thống kê có thời gian lấy số liệu từ 01/01 đến 30/6/2014
Kế hoạch tổ chức hội thảo, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại giam
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND”
Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ