Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu, Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND

Thực hiện Công văn 902/VKSTC-C2 ngày 17/3/2016 của Cục Thống kê tội phạm và công nghệ thông tin Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc Góp ý Dự thảo Hệ thống chỉ tiêu Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đề nghị các đơn vị nghiên cứu và xây dựng báo cáo đóng góp ý kiến tập trung vào những nội dung sửa đổi, bổ sung trong Dự thảo.

Báo cáo góp ý gửi về Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin trước ngày 3/4/2016 

Lưu ý: Ngoài việc scan văn bản trên đường công văn, các đơn vị gửi báo cáo bằng bản Word có đuôi (.doc) vào địa chỉ email: tk_yenbai@vks.gov.vn để phòng tổng hợp và báo cáo chung.

Các đơn vị download những tài liệu dự thảo theo đường Link dưới đây:

Hệ thống chỉ tiêu thống kê VPHĐTP

Hệ thống chỉ tiêu Thống kê công tác THQCT và KSHĐTP   

Dự thảo Biểu mẫu dẫn sự, hành chính, KDTM…

Biểu mẫu Hình sự

Biểu mẫu dân sự...

Dự thảo chế độ thông tin, báo cáo thống kê

 

Công văn v/v góp ý kiến sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KSND
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại tạm giam
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn v/v hướng dẫn thực hiện các loại thống kê có thời gian lấy số liệu từ 01/01 đến 30/6/2014
Kế hoạch tổ chức hội thảo, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND
Quyết định bổ sung biểu mẫu thống kê vào “chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp
Công văn về việc cung cấp phần mềm thống kê kiểm sát việc chấp hành án tại trại giam
Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án “Nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND”
Một số biện pháp kỹ thuật an toàn thư điện tử và Windows XP sau khi Microsoft ngừng hỗ trợ
Công văn v/v hướng dẫn một số nội dung về thực hiện biểu mẫu thống kê mới