Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành luật đất đai năm 2013

Ngày 22 tháng 4 năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-VKSTC-V5 về việc tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thi hành luật đất đai năm 2013

Tải Kế hoạch số 36/KH-VKSTC-V5 tại đây !

Thông báo về việc tổ chức các lớp bổ sung kiến thức năm 2014 cho người có bằng đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi trình độ thác sỹ tại HVKHXH
Các văn bản hướng dẫn dự thảo luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
Kế hoạch tọa đàm khoa học nghiệp vụ về “kỹ năng thực hành công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm” tại VKSND tỉnh Yên Bái
Công văn v/v triển khai đợt tuyên truyền Festival Huế năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ (07/05/1954 – 07/05/2014)
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
Công văn v/v hướng dẫn xấy dựng báo cáo tổng kết công tác thống kê, CNTT năm 2013
Hướng dẫn thực hiện kỳ thống kê 12 tháng năm 2013
Công văn hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012