Công văn v/v hướng dẫn xấy dựng báo cáo tổng kết công tác thống kê, CNTT năm 2013

Ngày 20 tháng 11 năm 2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành công văn số 4115/VKSTC-TKTP về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo  tổng kết công tác thống kê, công nghệ thông tin năm 2013

Tải công văn số 4115/VKSTC-TKTP tại đây !

Công văn hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012
Thông tư liên tịch số 09/2012
Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012
Thông tư liên tịch số 04/2012 hướng dẫn một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19