Công văn hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012

Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành công văn số 21/HD-VKSTC ngày 08/11/2102 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết công tác năm 2012. 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đăng tải Công văn 21/HD-VKSTC để các đơn vị trực thuộc biết.

Tải công văn Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2012 tại đây!

Thông tư liên tịch số 09/2012
Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012
Thông tư liên tịch số 04/2012 hướng dẫn một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19