Thông tư liên tịch số 04/2012 hướng dẫn một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự

Ngày 1/8/2012, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao đã ký Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Tải thông tư Liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC tại đây!

Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19