Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Ban tuyên giáo tỉnh Yên Bái đã ban hành Hướng dẫn số 63-HD/TG việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Tải Hướng dẫn số 63-HD/TG tại đây !

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
Công văn v/v hướng dẫn xấy dựng báo cáo tổng kết công tác thống kê, CNTT năm 2013
Hướng dẫn thực hiện kỳ thống kê 12 tháng năm 2013
Công văn hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012
Thông tư liên tịch số 09/2012
Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012
Thông tư liên tịch số 04/2012 hướng dẫn một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19