Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm  hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 

Tải Nghị định số 167/2013/NĐ-CP tại đây !

Công văn v/v hướng dẫn xấy dựng báo cáo tổng kết công tác thống kê, CNTT năm 2013
Hướng dẫn thực hiện kỳ thống kê 12 tháng năm 2013
Công văn hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012
Thông tư liên tịch số 09/2012
Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012
Thông tư liên tịch số 04/2012 hướng dẫn một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự
Công văn về tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19