Các văn bản hướng dẫn dự thảo luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

Dự thảo luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (Trích nguồn: Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

Tải dự thảo luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân tại đây !

Tải thuyết minh chi tiết dự thảo luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân tại đây !

Tải tờ trình dự thảo luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân tại đây !

Kế hoạch tọa đàm khoa học nghiệp vụ về “kỹ năng thực hành công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa và việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm” tại VKSND tỉnh Yên Bái
Công văn v/v triển khai đợt tuyên truyền Festival Huế năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên phủ (07/05/1954 – 07/05/2014)
Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”
Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
Hướng dẫn thực hiện kỳ thống kê 12 tháng năm 2013
Công văn v/v hướng dẫn xấy dựng báo cáo tổng kết công tác thống kê, CNTT năm 2013
Công văn hướng dẫn Xây dựng báo cáo tổng kết năm 2012
Thông tư liên tịch số 09/2012
Nghị định 66/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012