Những kết quả đạt được trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật trong 10 tháng qua của Phòng 9 -Viện KSND tỉnh Yên Bái

Trong 10 tháng qua, trên cơ sở thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9)-Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thể hiện ở các chỉtiêu cơ bản như số án bị hủy liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát giảm, nhiều chỉ tiêu công tác của phòng đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngay từ đẩu năm, đơn vị đặc biệt trú trọng đến việc theo dõi, hướng dẫn  và tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Viện kiểm sát tỉnh với Viện kiểm sát cấp huyện để nắm bắt thông tin vi phạm, trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đối với những bản án, quyết định của Viện kiểm sát cấp huyện. Số bản án, quyết định cấp huyện gửi VKS cấp tỉnh là 1.969 bản án, quyết định. Qua kiểm sát đã phát hiện 59 vi phạm, các dạng vi phạm như: xác định thiếu quan hệ tranh chấp; không đưa đầy đủ người tham gia tố tụng. ban hành quyết công nhận sự thoả thuận của các đương sự khi chưa hết thời hạn 7 ngày hay ban hành quyết định công nhận kết quả hòagiải thành tại Tòa án khi chưa hết thời hạn 15 ngày… Thông qua công tác kiểm sát đơn vị đã tổng hợp vi phạm tham mưu báo cáo Lãnh đạo Viện  ban hành 12 kiến nghị với Chánh án Tòa án cùng cấp và cấp huyện cũng như các cơ quan hữu quan yêu cầu khắc phục vi phạm pháp luật; đơn vị tăng cường công tác thông báo rút kinh nghiệm thông qua công tác xét xử phúc thẩm, đến nay, đơn vị đã ban hành 12 Thông báo rút kinh nghiệm trong lĩnh vực dận sự, hành chính và đã vượt chỉ tiêu đâu năm đơn vị đề ra.

Trong  năm, đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo viện ban hành quy định thực hiện thời hạn giải quyết các vụ, việc dan sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật, thông qua quy định thời hạn này giúp cho các kiểm sát viên chủ động trong việc nghiên cứu hồ sơ, báo cáo đề xuất đường lối giải quyết vụ án được kịp thời có hiệu quả. Trong 10 tháng qua, đơn vị đã tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 vụ trong đó tổ chức 16 phiên tòa rút kinh nghiệm; tham gia phiên tòa, phiên họp phúc thẩm 34 vụ án dân sự, hành chính, hinh doanh thương mại, quan điểm của Viện kiểm sát về cơ bản phù hợp với quan điểm giải quyết của Tòa án, đối với các vụ án sơ thẩm khác quan điểm đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo Viện ban hành 02 kháng nghị phúc thẩm đối với Tòa án cung cấp, Đối với những vụ án phúc thẩm trái quan điểm đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng báo cáo đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cấp cao I tại Hà Nội kháng nghị Giám đốc thẩm theo thẩm quyền.

Cùng với công tác chuyên môn nghiệp vụ đơn vị đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin báo cáo theo quy chế của ngành. Báo cáo thống kê của đơn vị luôn đảm bảo đúng thời hạn, số liệu chính xác và có chất lượng.

Với những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luận, nhiều cá nhân của đơn vị được tặng Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen, Viênh trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tặng giấy khen trong phong trào thi đua “Cả nước chung sực xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo. không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và trong đợt thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

 Nguyễn Thị Thu Hà – Phòng 9

Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái và Tòa án cùng cấp phối hợp trong việc xem xét, thẩm định tại chỗ
Từng bừng ngày 26/3
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 7
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công tỉnh Yên Bái năm 2021
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Trấn Yên
Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác kiểm sát năm 2021 tại VKSND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VKSND tỉnh Yên Bái ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án dân sự – hành chính
Nhìn lại 05 năm thực hiện mục tiêu “Vì người nghèo – Giảm nghèo bền vững” cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm ngày 20/10
VKSND tỉnh Yên Bái – 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tuyên truyền