VKSND tỉnh Yên Bái – 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tuyên truyền

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ ngày 01/12/1960 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, với chức năng và nhiệm vụ được giao theo Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân là Kiểm sát việc tuân theo pháp luật, thực hành quyền công tố Nhà nước làm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong những năm qua, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái luôn quan tâm, chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành và của địa phương.

Ngày 23/8/2012, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành KSND đã mở ra một giai đoạn phát triển mới đối với công tác thông tin, tuyên truyền và hoạt động báo chí của ngành KSND.

Ngay sau khi nhận được Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã quán triệt, tổ chức, triển khai thực hiện đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc VKSND hai cấp; xác định công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng ngành, nhằm phản ánh kịp thời, thường xuyên về các mặt hoạt động của VKSND hai cấp trong tỉnh; qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về công tác tuyên truyền. Hàng năm, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã chỉ đạo và xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát Yên Bái. Trong đó, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định mới có liên quan đến tổ chức và hoạt động của ngành, các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ và chỉ tiêu công tác của VKSND và các cơ quan tư pháp …

Nhận thức rõ được vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, cán bộ, kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát Yên Bái đã tích cực tự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm cũng như dành nhiều thời gian để nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản của Đảng và Nhà nước, các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân để vận dụng và áp dụng vào thực tiễn trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ.

Tháng 9/2012, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định thành lập Tổ Tuyên truyền của ngành Kiểm sát Yên Bái gồm 22 đồng chí, do 01 đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh làm Tổ trưởng. Đến nay VKSND tỉnh Yên Bái đã kiện toàn Tổ Tuyên Truyền, với 20 tổ viên do 01 đồng chí Phó Viện trưởng làm Tổ trưởng, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo VKSND tỉnh trong công tác tuyên truyền ở hai cấp Kiểm sát Yên Bái.

Năm 2013, Viện KSND tỉnh Yên Bái đã xây dựng và đưa Trang thông tin điện tử (Website) vào hoạt động. Tháng 6/2020, Viện KSND tỉnh tiến hành nâng cấp Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Yên Bái, địa chỉ truy cập: https://vienkiemsatyenbai.gov.vn, với giao diện thiết kế mới, thân thiện, dễ sử dụng cho độc giả, đáp ứng đầy đủ, linh hoạt các yêu cầu về cập nhật nội dung thông tin; đảm bảo hoàn hảo về tính năng với tốc độ truy cập nhanh; cấu trúc thông tin dễ hiểu, dễ tìm kiếm, nhấn mạnh được nội dung.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử VKSND tỉnh gồm 04 đồng chí, do đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh là Trưởng ban; quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử với 05 đồng chí thuộc Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh. Đội ngũ cộng tác viên đến nay có 55 đồng chí ở VKSND hai cấp, tích cực tham gia viết bài, đưa tin hoạt động của ngành nhằm tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, hoạt động của tổ chức đoàn thể cơ quan như: Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Chi hội Luật gia.

Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát làm việc với VKS tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác tuyên truyền (ảnh)

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2021, công tác tuyên truyền của Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành quả nhất định:

Thông qua các hội nghị học tập nghị quyết, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp giao ban, các buổi họp cơ quan, tổ chức đoàn thể,… đơn vị đã truyên truyền, phổ biến giáo dục các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, kiểm sát viên đặc biệt là các quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, các bộ luật, luật, nghị quyết, các văn bản pháp luật mới được Quốc hội thông qua như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam… nhất là các quy định mới, các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, đồng thời, đơn vị cũng lồng ghép các nội dung tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam; vị trí vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên truyền về biển đảo Việt Nam; về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân.

Trang thông tin điện tử đến nay đã có trên 311.429 lượt truy cập; đăng tải 950 tin, bài, 1.980 hình ảnh do cộng tác viên là cán bộ trong ngành thực hiện; đăng 270 văn bản mới…; thường xuyên thay đổi, chạy dòng tít các sự kiện lớn của Đảng, nhà nước và của ngành, nhằm tuyên truyền đến bạn đọc, như kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh nhật Bác, ngày thành lập ngành, ngày 2/9… Các cán bộ, Kiểm sát viên tích cực tham gia viết bài. Nội dung được đăng tải tập trung chủ yếu vào việc thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; hàng năm đã có nhiều tin, bài có tính thời sự, chuyên đề, chuyên sâu có chất lượng cao được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ngành kiểm sát Yên Bái, thu hút nhiều sự chú ý, theo dõi của các độc giả. Đến nay Trang thông tin điện tử của VKSND tỉnh đã hoạt động ổn định, có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu công tác tuyên truyền, được Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đánh giá cao. Năm 2014, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái vinh dự là 1 trong 11 website hiệu quả nhất trong ngành Kiểm sát nhân dân được Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng Bằng khen.

Thông qua việc hưởng ứng các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật do ngành và các cơ quan phát động như Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến như “Pháp luật với mọi người”, “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”, “Tìm hiểu về cải cách thủ tục hành chính năm 2021”, “Thanh niên với pháp luật”, “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”…tạo nên sức lan tỏa tới cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị tích cực tham gia.

Trong những năm qua đã có trên 100 tin, bài, hình ảnh của các tác giả là cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Yên Bái được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao, Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, Báo Yên Bái… với các nội dung đa dạng, phong phú, tập trung thông tin các văn bản pháp luật, nghiệp vụ kiểm sát, trao đổi nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm giúp cán bộ, Kiểm sát viên nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Bên cạnh đó, đơn vị đã chủ động mời phóng viên báo, đài của Trung ương và của địa phương, như: Đài PTTH, phóng viên ANTV Công an tỉnh…đưa tin về các Hội nghị sơ kết, tổng kết, Hội nghị trực tuyến; các phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm… Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phối hợp với Truyền hình Kiểm sát xây dựng 3 phóng sự: “Hiệu quả bước đầu sau 5 năm tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái”, “Lật tẩy thủ đoạn gắp lửa bỏ tay người của gã giám đốc” và “Gian nan Mù Cang Chải”, nói về kết quả công tác và sự hy sinh thầm lặng của người cán bộ Kiểm sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bảo về cuộc sống bình yên của nhân dân, phát sóng trên Truyền hình ANTV (năm 2014), trong đó có một phóng sự phối hợp cùng Truyền hình Kiểm sát dự thi cuộc thi “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” do Hội Nhà báo và Công an tỉnh Yên Bái tổ chức đạt giải Nhì. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng 1 phóng sự về hoạt động của đoàn viên công đoàn VKSND tỉnh với chủ đề “Thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tháng 7/2020, VKSND tỉnh đã tích cực phối hợp với Tạp chí Kiểm sát xây dựng chương trình truyền hình phát sóng trên kênh ANTV về vụ án đối tượng Nguyễn Chí Thiên, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hàng năm, VKSND tỉnh Yên Bái đăng ký các ấn phẩm thường kỳ của Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí khoa học kiểm sát cấp phát cho các đơn vị nhằm duy trì chế độ đọc đối với cán bộ, Kiểm sát viên để nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác trong ngành.

Thực hiện tốt quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức VKSND năm 2014: “Thông qua việc thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân có trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật”, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt vai trò thành viên của Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Công tác thông tin, tuyên truyền có nhiều đổi mới, chất lượng tin, bài ngày càng được nâng cao. Tích cực phối hợp cùng các ngành thành viên triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh thông qua việc phối hợp với TAND tổ chức các phiên tòa lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Tòa án tổ chức 1049 phiên tòa rút kinh nghiệm trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa của các kiểm sát viên và đưa 815 vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại đi xét xử lưu động tại các xã vùng sâu, vùng xa, nhất là nơi có nhiều đồng bào là người dân tộc thiểu số, nhận thức pháp luật chưa cao, thường bị kẻ xấu lợi dụng vào việc phạm tội như buôn bán ma túy, giao cấu với trẻ em, giết người…, nơi thường xảy ra nhiều tội phạm, nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Qua đó tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, Kiểm sát viên trong việc bảo vệ công lý, thực thi pháp luật.

Phiên tòa xét xử lưu động, rút kinh nghiệm vụ án điểm Thàng Xé Hà phạm tội “Trốn khỏi nơi giam” ngày 17/6/2020

Thông qua công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, cán bộ Viện kiểm sát hai cấp đã tư vấn, giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền cho công dân về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho công dân, góp phần không để xảy ra tình trạng công dân khiếu nại tố cáo đông người, gây hưởng đến an ninh chính trị tại đia phương.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua hệ thống băng rôn, khẩu hiệu tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát cấp huyện, kết hợp phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh, nhất các xã do các đồng chí Viện trưởng, Tỉnh ủy viên, Huyện ủy viên phụ trách; đã tặng “Tủ sách pháp luật” cho các xã vùng cao, gồm các loại sách báo đa dạng, phong phú, phục vụ nhân dân tìm hiểu về pháp luật, như: Bộ luật, luật, pháp lệnh, nghị định, tạp chí, sách báo…

Tổ chức nhiều chuyến công tác tình nguyện, thăm và trao quà cho các gia đình, hộ chính sách, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các ngày lễ lớn của dân tộc, ngày khai giảng năm học mới như tư vấn pháp luật, tham gia làm đường giao thông, ủng hộ quần áo, chăn màn, sách vở, máy vi tính, giao lưu với chi đoàn thanh niên xã động viên nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, không có người vi phạm pháp luật.

Tích cực tuyên truyền về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên người. Thường xuyên cập nhật và thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 và các nội dung chỉ đạo của Trung ương, của ngành, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ, tuyệt đối không lờ là, chủ quan, mất cảnh giác trước dịch bệnh; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Một trong những đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái tích cực thực hiện công tác tuyên truyền là Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Bên cạnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã cùng với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương chủ động lồng ghép các chương trình phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến với nhân dân địa phương. Tiến hành ký Quy chế phối hợp với các cơ quan để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm các quy định của Hiến pháp năm 2013, các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác về đất đai, dân sự, hành chính, hôn nhân gia đình, lao động, hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quyền hạn trách nhiệm của cơ quan Nhà nước, cán bộ công chức…các quy định của pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

VKSND thị xã Nghĩa Lộ và Trung tâm truyền thông và văn hóa ký Quy chế phối hợp

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát thị xã Nghĩa Lộ đã phối hợp với ngành giáo dục về công tác tuyên truyền pháp luật trong nhà trường. Đồng thời cử các đồng chí là lãnh đạo cơ quan trực tiếp đến các đơn vị trường để tuyên truyền đối với học sinh, nhất là học sinh nữ về các hành vi xâm hại, đặc biệt là các hành vi xâm hại về tình dục, các hành vi vi phạm về tảo hôn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Với kết quả công việc đã làm được trong thời gian quan, Lãnh đạo cán bộ công chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái nhận thấy, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của Viện kiểm sát sẽ góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng là thể chế hoá đường lối chính sách của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện và áp dụng pháp luật, đường lối, chính sách của Đảng cũng là thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về một số biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân./.

Diệu Trang – VKS tỉnh

VKSND tỉnh Yên Bái tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên sâu về hình sự
VKSND tỉnh Yên Bái trao quà cho nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên và hưởng ứng “Ngày thứ 7 cùng dân”
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái
Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
Kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái
VKS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2021 ngành Kiểm sát Yên Bái
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái và Tòa án cùng cấp phối hợp trong việc xem xét, thẩm định tại chỗ
VKSND tỉnh Yên Bái trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm
VKSND tỉnh Yên Bái dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường TH&THCS Viễn Sơn, huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái trao quà cho nhân dân xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên và hưởng ứng “Ngày thứ 7 cùng dân”
VKS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 9 tháng đầu năm 2021 ngành Kiểm sát Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường TH&THCS Viễn Sơn, huyện Văn Yên
“Trao yêu thương – Nhận hạnh phúc”, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021, Cụm thi số 3
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái hòa chung với không khí của cả nước hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thương bình liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2021)
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sỹ
Hội nghị sơ kết công tác thi đua Cụm số 4 ngành Kiểm sát nhân dân
VKS tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2021 ngành Kiểm sát Yên Bái
VKSND tỉnh Yên Bái chung tay tiêu thụ vải thiều Bắc Giang