Nhìn lại hai năm thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao

Ngay sau khi nhận được Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của Viện trưởng, VKSND tối cao về thí điểm đào tạo, bổ trí cán bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính tại một số Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thực hiện nghiêm về thí điểm đào tạo, bố trí cán bộ bảo đảm gắn với thực hiện Đề án vị trí việc làm; gắn đào tạo công chức với yêu cầu, nhiệm vụ chuyên môn lâu dài nhằm thực hiện việc sử dụng có hiệu quả nhân lực theo hướng chuyên sâu, từ đó góp phần nâng cao trình độ của cán bộ, kiểm sát viên và nâng nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính.

Sau hai năm triển khai thực hiện Kế hoạch, mặc dù bước đầu gặp khó khăn như sáp nhập phòng, thay đổi lề lối làm việc, số lượng án ngày càng tăng, nhiều vụ việc có nội dung vụ việc ngày càng phức tạp, nhưng với sự quyết tâm, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Viện, đã lựa chọn, bố trí đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng số Kiểm sát viên có trình độ chuyên môn cao, có năng lực, bản lĩnh chính trị – nghề nghiệp vững vàng và được làm việc ổn định lâu dài, đã đúc rút nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong giải quyết án, do vậy chất lượng giải quyết án ngày càng nâng cao, số án bị sửa, huỷ có lỗi của Kiểm sát viên ngày càng giảm, phát hiện nhiều vi phạm của Toà án, số lượng kháng nghị, kiến nghị ngày càng tăng và được TAND hai cấp cũng như kiến nghị của VKS đối với cơ quan hữu quan đều được chấp nhận, đánh giá cao, góp phần quan trọng trong quyết định giải quyết của Toà án, đảm bảo 100% bản án, quyết định ban hành đúng quy định pháp luật, được nhân dân, chính quyền địa phương ngày càng tin tưởng, đồng tình ủng hộ, vị thế, uy tín của VKS ngày càng nâng cao.

 Để thực hiện tốt Kế hoạch 159, trong hai năm qua VKSND tỉnh Yên Bái đã quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên mở các lớp tập huấn tại đơn vị mời các đồng chí có kinh nghiệm công tác lâu năm của Vụ 9, Vụ 10 VKSTC, VKSCC tại Hà Nội và giảng viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm hoặc thường xuyên cử nhiều lượt kiểm sát viên, kiểm tra viên VKSND hai cấp tham gia các lớp tập huấn do VKSTC và Trường ĐHKS tổ chức. Cụ thể, trong 2 năm (2020 – 2021) đã tổ chức 2 lớp tập huấn chuyên sâu về  dân sự, hành chính cho 58 cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp, sau tập huần đã tổ chức 2 cuộc thi viết bài phát biểu của KSV tại phiên toà dân sự và dưới dạng viết bài thu hoạch, có chấm điểm, có quyết định khen thưởng cho thí sinh có bài thi hoặc bài thu hoạch xuất sắc, qua đó tạo cơ hội cho cán bộ, KSV thể hiện vai trò, trách nhiệm và khả năng chuyên môn của mình cũng như thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo Viện đối với khâu công tác này. Cử 5 đợt với 33 KSV tham gia các lớp huấn do VKSND tối cao tổ chức tại Trường Đại học Kiểm sát Hà nội có cấp chứng chỉ cho các học viên, đã trang bị cho đội ngũ KSV về lý luận, nghiệp vụ, bản lĩnh vững vàng, nắm bắt kịp thời các văn bản tài liệu mới để áp dụng trong thực tiễn.

Ngoài ra, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND hai cấp không ngừng học tập với nhiều hình thức khác nhau, tăng cường phối hợp với Toà án tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm, đây là hình thức học tập hữu ích thiết thực nhất, sau mỗi phiên toà tập thể lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên họp, cùng phân tích, đúc rút kinh nghiệm. Trong kỳ, tổ chức 2 hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm nghiệp vụ hai cấp, tại hội nghị đã triển khai và hệ thống các văn bản nghiệp vụ, phân tích các vụ án bị cấp phúc thẩm hủy, sửa có liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát, giải đáp các khó khăn vướng mắc, là dịp các KSV trao đổi, hướng dẫn lẫn nhau và cùng đưa ra  giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết vụ án cũng như kinh nghiệm kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án kịp thời phát hiện vi phạm để ban hành kháng nghị, kiến nghị.

Kết quả đạt được: Trong 2 năm Phòng 9 đã ban hành 32 thông báo rút kinh nghiệm thông qua công tác kiểm tra bản án, quyết định hoặc qua vụ án phúc thẩm, nhằm chỉ ra những vi phạm của Toà án, để giúp các đơn vị cấp huyện có thêm kinh nghiệm trong quá trình kiểm sát giải quyết án cũng như kiểm sát bản án, quyết định của Toà án; hàng tháng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, đưa ra các vụ án cụ thể phân tích nội dung, quan điểm, cách giải quyết, cách nghiên cứu hồ sơ vụ án, cách tổng hợp, cách viết,… bổ trợ kiến thức, kinh nghiệm cho nhau.

 Án sơ thẩm của hai cấp: Kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện: Tổng số thụ lý 190 thông báo (cấp huyện 176, cấp tỉnh 14). Kết quả kiểm sát 100% thông báo trả lại đơn khởi kiện của Toà án là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật (tỷ lệ đạt 100%). Kiểm sát giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình:  4424 vu, trong đó: số án cũ 87, số án mới 4337 vụ (cấp tỉnh 42 vụ, cấp huyện 4382 vụ). Đã giải quyết 4396 vụ, trong đó: đình chỉ trước phiên tòa 1123 vụ; CNSTT 2.462 vụ; xét xử 793; chuyển để giải quyết theo thẩm quyền 18 vụ. Hiện đang giải quyết 28 vụ (không có vụ nào quá hạn luật định), đạt tỷ lệ giải quyết 99, 36%.  Kiểm sát việc dân sự: Tổng số thụ lý 104 việc. Đã giải quyết 103 việc. Hiện còn đang giải quyết 01 việc.  Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động: Tổng số thụ lý 83 vụ mới (cấp tỉnh 44 vụ, cấp huyện 39 vụ). Đã giải quyết 82 vụ. Hiện đang giải quyết 2 vụ cấp huyện.  Kiểm sát giải quyết các quyết định dụng các biện pháp hành chính tại Tòa án nhân dân: Tổng số thụ lý 343 trường hợp. Đã giải quyết 342 trường hợp (mở phiên họp). Còn đang giải quyết 01trường hợp.

 Án phúc thẩm: Tổng số thụ lý 66 vụ án (dân sự 63 vụ, hành chính 3 vụ). Đã giải quyết 69 vụ. Tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Tổng số thụ lý việc dân sự, Pháp lệnh số 09 là 11 việc. Đã giải quyết 11, kết quả: giữ nguyên quyết định của cấp sơ thẩm 8 việc, sửa 2 việc. Qua công tác kiểm sát nhận thấy Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái nhận đơn, thụ lý và giải quyết theo đúng quy định. Tỷ lệ giải quyết đạt 100%.

Trong 2 năm qua tổng số thụ lý 20 đơn/ 20 việc. Đã giải quyết xong, trong đó chuyển TAND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền 03 đơn/ 3 việc; 14 đơn/14 việc lưu theo hồ sơ giải quyết vụ án; trả lời  đơn 02 đơn/ 2 việc; chuyển VKSCC tại Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền 01 đơn/ 1 việc. Tỷ lệ giải quyết 100%. Bên cạnh đó (Phòng 9) thực hiện công tác kiểm tra  bản án, quyết định giải quyết của Toà án cấp sơ thẩm là 5027, phát hiện 157 bản án, quyết định có vi phạm.

Đối với công tác kháng nghị: VKSND hai cấp đã  ban hành 5 kháng nghị phúc thẩm; Báo cáo đề nghị VKSCC tại Hà Nội kháng nghị: phúc thẩm 1 vụ và kháng nghị giám đốc thẩm 3 vụ và VKSND hai cấp ban hành  52 kiến nghị (kiến nghị đối với Toà án hai cấp 42; các cơ quan hữu quan 10). Trả lời thỉnh thị 1 vụ án bằng văn bản, ngoài ra thường xuyên trả lời khó khăn vướng mắc vụ việc cụ thể trực tiếp qua điện thoại, giúp các đơn vị cấp huyện tháo gỡ khó khăn.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp thực hiện tốt công tác phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức 138 phiên toà rút kinh nghiệm theo đúng hướng dẫn số 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao, tạo điều kiện cho các kiểm sát viên, công chức khác được trực tiếp quan sát, nghiên cứu học tập rút kinh nghiệm cho mình. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái coi đây cũng là một hình thức bồi dưỡng thiết thực nhất nhằm nâng cao trình độ năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm sát viên, công chức thực hiện công tác kiểm sát xét xử các vụ án dân sự; nâng cao vai trò  vị thế và hình ảnh của kiểm sát viên cũng như khẳng định vị trí, vai trò của Viện kiểm sát trong việc giải quyết các vụ án dân sự trong bối cảnh cải cách hoạt động tư pháp đang đặt ra hiện nay.

 Nguyễn Thị Thu Hà – Phòng 9

Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái và Tòa án cùng cấp phối hợp trong việc xem xét, thẩm định tại chỗ
Từng bừng ngày 26/3
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 7
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công tỉnh Yên Bái năm 2021
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Trấn Yên
Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác kiểm sát năm 2021 tại VKSND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VKSND tỉnh Yên Bái ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án dân sự – hành chính
Nhìn lại 05 năm thực hiện mục tiêu “Vì người nghèo – Giảm nghèo bền vững” cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức kỷ niệm ngày 20/10
VKSND tỉnh Yên Bái – 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-VKSTC-TCKS ngày 23/8/2012 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác tuyên truyền