Áp dụng sáng kiến nâng cao chất lượng công tác chuyên môn trong ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái

Trong những năm qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn, trong đó có việc đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, tham gia viết đề tài, sáng kiến.

Năm 2021, Phòng kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật thấy công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác kiểm sát giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật tại VKSND tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt các quy định, quy chế của ngành Kiểm sát nhân dân, về chế độ phân cấp quản lý, vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên, lãnh đạo phòng và lãnh đạo Viện. Do vậy, thời gian qua, Phòng 9 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ đúng quy định về chế độ báo cáo, các hoạt động nghiệp vụ đều có sự chỉ đạo thống nhất từ cấp trên, đảm bảo bảo tiến độ giải quyết án dân sự, hành chính,… đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện chế độ báo cáo giải quyết án giữa Kiểm sát viên với lãnh đạo Phòng, giữa lãnh đạo phòng với lãnh đạo Viện có đôi lúc còn lúng túng, chưa kịp thời, chưa bảo đảm thời gian để lãnh đạo phòng, lãnh đạo Viện nghiên cứu hồ sơ để có ý kiến chỉ đạo; việc nắm bắt thông tin hai chiều chưa hiệu quả, dẫn đến ảnh hưởng chất lượng nghiên cứu giải quyết vụ án và khó khăn trong việc chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Viện.

Để khắc phục tồn tại trên, Phòng 9 đề xuất với lãnh đạo Viện ban hành: Quy định thực hiện thời hạn giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái theo Quy định số 1320/QĐ-VKS-P9 ngày 18/9/2021. Sau một thời gian áp dụng sáng kiến, cho thấy đã nâng cao chất lượng hiệu quả rõ rệt, các Kiểm sát viên được phân công kiểm sát giải quyết vụ án dân sự, hành chính đã chủ động sắp xếp thời gian nghiên cứu hồ sơ, báo cáo lãnh đạo đúng quy định, giúp lãnh đạo Viện bố trí hợp lý thời gian nghiên cứu hồ sơ và chỉ đạo đường lối xử lý vụ án kịp thời, đã khắc phục hoàn toàn những tồn tại nêu trên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của ngành Kiểm sát Yên Bái trong tình hình hiện nay./.

                                                                  

                                                                Nguyệt Phạm, Phòng 9 VKSND tỉnh

Nhìn lại hai năm thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao
Những kết quả đạt được trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật trong 10 tháng qua của Phòng 9 -Viện KSND tỉnh Yên Bái
Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái và Tòa án cùng cấp phối hợp trong việc xem xét, thẩm định tại chỗ
Từng bừng ngày 26/3
Chi hội Luật gia VKSND tỉnh Yên Bái tham dự hội nghị tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường
Nhìn lại hai năm thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của Viện trưởng, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao
Những kết quả đạt được trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hành chính và các việc khác theo quy định của pháp luật trong 10 tháng qua của Phòng 9 -Viện KSND tỉnh Yên Bái
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 7
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án hình sự Công tỉnh Yên Bái năm 2021
Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Trấn Yên
Nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị đối với các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác kiểm sát năm 2021 tại VKSND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh VKSND tỉnh Yên Bái ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn kỹ năng kiểm sát giải quyết vụ án dân sự – hành chính