Viện kiểm sát Văn Chấn kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Chấn

Thực hiện Quyết định số 482/QĐ-VKS-VC ngày 14/5/2014 của VKSND huyện Văn Chấn về kiểm sát trực tiếp việc tuân theo pháp luật trong công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn, ngày 26/5/2014, VKSND huyện Văn Chấn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn.

Đoàn công tác của VKSND huyện Văn Chấn tại cuộc kiểm sát trực tiếp

Trên cơ sở Báo cáo số 205/BC-ĐT ngày 23/5/2014 và kiểm tra hồ sơ, tài liệu có liên quan đến giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan CSĐT Công an huyện, VKSND huyện Văn Chấn nhận thấy:

Trong thời điểm kiểm sát từ ngày 16/11/2013 đến ngày 15/5/2014, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn đã tiếp nhận tổng số 62 tin báo về tội phạm và 01 kiến nghị khởi tố thuộc thẩm quyền. Đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 41 tin, ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự 11 tin và 01 kiến nghị khởi tố, đang giải quyết 10 tin (còn trong thời hạn giải quyết). Thời gian qua, cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đơn vị đã lập sổ sách theo dõi, ghi chép đầy đủ; việc phân loại xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đảm bảo chính xác, có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Trong số 41 vụ án hình sự được khởi tố, không có vụ việc nào có dấu hiệu oan sai; đối với những tin báo không đủ căn cứ khởi tố, đơn vị đã ban hành 12 quyết định không khởi tố vụ án hình sự, kiểm tra thấy việc lập hồ sơ cơ bản đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: một số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố còn vi phạm về thời hạn giải quyết; một số hồ sơ không có thông báo kết quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm cho người đã báo tin hoặc người đã tố giác tội phạm biết. Trong thời điểm kiểm sát, đơn vị đã ban hành 01 kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác này đối với cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn.

Kết thúc cuộc kiểm sát, VKSND huyện Văn Chấn đã ban hành Kết luận yêu cầu Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn phát huy những ưu điểm và có biện pháp khắc phục kịp thời ngay các tồn tại để rút kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian tới./.

Hà Lập Phương – VKSND huyện Văn Chấn

 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục THADS huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên chú trọng công tác tuyên truyền triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia giảng dạy và tuyên truyền pháp luật cho học sinh trung học.
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Đại hội Hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2019
Viện kiểm sát huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự đối với UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp về thi hành án hình sự tại UBND các xã
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp với Tòa án xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tham gia xét xử án điểm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp
VKSND HUYỆN VĂN CHẤN PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN, LỆNH TẠM GIAM BỊ CAN SÙNG THỊ DỦ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn – Thực hiện công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục pháp luật cho nhân dân qua những phiên tòa xét xử lưu động
Các cơ quan tố tụng huyện Văn Chấn phối hợp giải quyết án trọng điểm