VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên

Ngày 19/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên (đơn vị được giao phụ trách, thuộc đơn vị bầu cử số 2) để kiểm tra, nắm tình hình việc thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016.

Khu vực bỏ phiếu số 01 tại Nhà văn hóa thôn Khe Dứa xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên

Bảng niêm yết danh sách, tiểu sử người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026

          Xã Viễn Sơn đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị bầu cử tại các điểm bầu cử, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trang trí, tuyên truyền bằng hình thức phát tờ rơi, sử dụng loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động thường xuyên theo đúng hướng dẫn của cấp trên để phục vụ công tác bầu cử; đã thành lập các tổ bầu cử, đã niêm yết đầy đủ danh sách cử tri, danh sách các ứng cử viên đại biểu, đồng thời quan tâm làm tốt công tác giải quyết, nắm bắt ý kiến, kiến nghị của nhân dân do đó đa số các cử tri đều đồng lòng, nhất trí và tín nhiệm cao đối với các ứng cử viên tham gia ứng cử. Công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc; đã chuẩn bị phương án và các điều kiện về con người, cơ sở vật chất tại các điểm bỏ phiếu để đảm bảo tốt cho công tác bầu cử thuận lợi và phòng, chống dịch.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề nghị xã Viễn Sơn tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đặc biệt là về an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch COVID-19, để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra thật sự an toàn, đúng luật, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Hoàng Hiệp – Văn phòng

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021
Chuẩn bị cho công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống Covid-19
Phát hiện xử lý vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng
VKSND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp
VKSND cấp cao tại Hà Nội làm việc với VKSND tỉnh Yên Bái về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái
Từng bừng ngày 26/3
Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I/2021
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện Trấn Yên Quý I năm 2021
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021
Chuẩn bị cho công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống Covid-19
VKSND cấp cao tại Hà Nội làm việc với VKSND tỉnh Yên Bái về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái
Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I/2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác kiểm sát năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm nghèo theo kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái