Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 Tỉnh ủy Yên Bái, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch số 785/KH-VKS ngày 18/5/2021 về thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021.

Theo kế hoạch, mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sự hài lòng của người dân Yên Bái về cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh (với các yếu tố về điều kiện kinh tế vật chất; mối quan hệ trong gia đình và xã hội; chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; tiếp xúc với cơ quan công quyền; sự quan tâm của chính quyền trong xây dựng đô thị và nông thôn; việc bảo vệ môi trường nước và xử lý rác thải, nước thải; việc bảo vệ môi trường; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân…), góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2025, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái tăng 15% so với năm 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Để hoàn thành mục tiêu đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề ra 04 giải pháp, nhiệm vụ cụ thểvà yêu cầu thủ trưởng các đơn vị cấp phòng, Viện trưởng VKSND cấp huyện có trách nhiệm phổ biến, quán triệt đến cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị và triển khai thực hiện, đó là:

– Triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, tổ chức triển khai phong trào thi đua xây dựng “Cơ quan hạnh phúc”. Trong đó, mỗi cá nhân phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hôn nhân gia đình, về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội; thực hiện các giải pháp phòng ngừa xã hội.

– Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững năm 2021.Thực hiện các hoạt động cụ thể giúp đỡ các xã được cấp ủy phân công giúp đỡ theo kế hoạch.

– Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tích cực thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phục vụ nhân dân.Nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ củng  cố quốc phòng – an ninh; giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh. Trong đó, thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; Kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được bảo vệ, đúng pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài.

Đào Thùy Linh – VKS tỉnh

Chuẩn bị cho công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống Covid-19
Phát hiện xử lý vụ án mua bán ma túy đặc biệt nghiêm trọng
VKSND tỉnh tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên trung cấp, sơ cấp
VKSND cấp cao tại Hà Nội làm việc với VKSND tỉnh Yên Bái về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái
Từng bừng ngày 26/3
Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I/2021
VKSND tỉnh Yên Bái kiểm sát trực tiếp Nhà tạm giữ Công an huyện Trấn Yên Quý I năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái phúc tra việc thực hiện kết luận và kiến nghị trong kết luận đối với Cục thi hành án dân sự năm 2020
Chuẩn bị cho công tác bầu cử trong điều kiện phòng chống Covid-19
VKSND cấp cao tại Hà Nội làm việc với VKSND tỉnh Yên Bái về công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái
Đoàn thanh niên VKSND tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ với nhiều hoạt động ý nghĩa
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác kiểm sát Quý I/2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Kiểm sát
Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến kiểm điểm công tác kiểm sát năm 2020
VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành vượt chỉ tiêu về giảm nghèo theo kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái
Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020