Cụm thi đua số 03 thuộc VKSND tỉnh Yên Bái tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Ngày 18/11/2021, Cụm thi đua số 3 gồm VKSND huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, thị xã Nghĩa lộ đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021 và triển khai công tác thi đua năm 2022.

Đồng chí Hà Thị Xuân Mai – Viện trưởng Viện KSND huyện Trạm Tấu, Cụm trưởng cụm số 3 phát biểu khai mạc Hội nghị.

 Căn cứ công văn số 1772/VKS-VP ngày 09/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổng kết công tác thi đua khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2021 và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành kiểm sát nhân dân, Cụm thi đua số 3 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2021 và xét đề nghị khen thưởng năm 2021 tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu (Cụm trưởng năm 2021).

Trong năm 2021, các đơn vị của Cụm thi đua số 3 đã quán triệt nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Ngành Kiểm sát về công tác thi đua, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của  các cấp , chủ động đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Kết quả đạt rất tích cực các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác cơ bản thực hiện đúng tiến độ đề ra, tạo điều kiện để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2021. Bên cạnh những kết quả đã đạt được Cụm thi đua số 3 đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân từ đó  tìm ra giải pháp khắc phục.

Tại hội nghị Cụm thi đua số 3 đã bỏ phiếu bầu Viện kiểm sát thị xã Nghĩa Lộ là đơn vị “Cờ thi đua dẫn đầu khối”, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu là đơn vị “Tập thể lao động xuất sắc”, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân Mù Cang Chải là đơn vị “Tập thể lao động tiên tiến”.

Trịnh Hoàng – VKS Trạm Tấu

VKSND huyện Mù Cang Chải phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động
Nữ Kiểm sát viên tận tậm, nhiệt huyết trong công việc, là tấm gương điển hình tiên tiến của VKSND huyện Lục Yên
Tấm gương Kiểm sát viên điển hình tiên tiến của VKSND huyện Trạm Tấu
VKSND huyện Trạm Tấu với “Ngày thứ 7 cùng dân”
Tuyên truyền pháp luật về mua bán người tại xã Bản Công
VKSND huyện Trạm Tấu chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid 19
Nữ Viện trưởng nơi rẻo cao Mù Cang Chải
VKSND huyện Lục Yên phối hợp, tham gia tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực học đường.
VKSND huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền, tặng sách pháp luật tại thôn Thâm Pồng, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên
Mười ba năm gắn bó với ngành Kiểm sát và trưởng thành của một Kiểm sát viên
Tấm gương Kiểm sát viên điển hình tiên tiến của VKSND huyện Trạm Tấu
VKSND huyện Trạm Tấu với “Ngày thứ 7 cùng dân”
Tuyên truyền pháp luật về mua bán người tại xã Bản Công
VKSND huyện Trạm Tấu chung tay ủng hộ phòng chống dịch Covid 19
VKSND huyện Trạm Tấu kiểm sát trực tiếp hoạt động tư pháp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Trạm Tấu
Đoàn thanh niên Tòa án – Viện kiểm sát – Thi hành án dân sự hưởng ứng phong trào “Mùa hè xanh” năm 2021
Chi bộ Tòa án- Viện kiểm sát tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
VKSND Trạm Tấu chung sức xây dựng nông thôn mới
VKSND huyện Trạm Tấu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện kiểm sát trực tiếp tại Hạt kiểm lâm Trạm Tấu-Nghĩa Lộ
VKSND huyện Trạm Tấu trực tiếp tiến hành kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện