Thông báo số 271/TB-VKS ngày 09/02/2021 về danh sách đăng ký thi đua năm 2021
Kế hoạch số 270/KH-VKS ngày 04/02/2021 phát động và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Hướng dẫn số 14/HD-HĐTĐKT ngày 05/01/2021 về lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong đợt tổng kết phong trào thi đua năm 2020
Hướng dẫn số 219/HD-VKS ngày 24/02/2020 về Tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Riêng tư: Công số 5814/VKSTC-V14 ngày 25/12/2020 về việc giải đáp vướng mắc về nhận thức, áp dụng pháp luật trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình
Chỉ thị số 02/CT-VKSTC ngày 02/02/2021 về việc phát động phong trào thi đua năm 2021
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 07/TB-VC1-DS ngày 05/02/2021 vụ án tranh chấp đòi lại tài sản và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 06/TB-VC1 ngày 03/02/2021 về việc thực hiện hợp tác quốc tế trong vụ án hình sự có bị can, bị cáo là người nước ngoài
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 05/TB-VC1-HS ngày 03/02/2021 về công tác Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Tội mua bán trái phép chất ma túy)
Riêng tư: Thông báo số 901/TB-VKSTC ngày 27/11/2020 rút kinh nghiệm nghiệp vụ kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính
Công văn v/v tuyên truyền cài đặt, sử dụng phần mềm “Khai báo y tế QR-Core”
Hướng dẫn số 14/HD-HĐTĐKT ngày 05/01/2021 về lập hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái trong đợt tổng kết phong trào thi đua năm 2020
Hướng dẫn số 219/HD-VKS ngày 24/02/2020 về Tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái
Riêng tư: Quyết định số 01/QĐ-CTDDS4 ngày 15/02/2020 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua số 4 ngành Kiểm sát nhân dân
Công văn về việc thực hiện Biểu mẫu thống kê Giám định tư pháp trong tố tụng hình sự.
Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2021
Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1603/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1604/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1605/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2020