Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 895/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 vụ án Phạm Sỹ Nhựt phạm tội “Đánh bạc”
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 894/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 rút kinh nghiệm vụ án hình sự đã giải quyết theo thủ tục Giám đốc thẩm (vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệp số 893/TB-VKSTC ngày 16/11/2020 (vụ án Giết người Hội đồng Thẩm phán TANDTC giám đốc thẩm hủy bản án có hiệu lực pháp luật để xét xử phúc thẩm lại)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 892/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 (vụ án Mua bán trái phép chất ma túy)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 891/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 về việc báo cáo thỉnh thị, hướng dẫn án hình sự
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 890/TB-VKSTC ngày 26/11/2020 (vụ án tranh chấp đòi nhà, đất cho ở nhờ)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 889/TB-VKSTC ngày 25/11/2020 về giải quyết vụ án tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất cho ở nhờ
Góp ý Dự thảo Biểu mẫu và Hướng dẫn biểu mẫu thống kê về giám định tư pháp trong TTHS
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 881/TB-VKSTC ngày 23/11/2020 về việc trưng cầu giám định trong vụ án liên quan đến động vật hoang dã
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 866/TB-VKSTC ngày 18/11/2020 vụ án hình sự Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại (tội Dâm ô đối với trẻ em)
Riêng tư: Quyết định số 1603/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1604/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1605/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2020
Riêng tư: Quyết định số 1606/QĐ-VKS ngày 04/12/2020 Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm 2020
Riêng tư: Thông báo số 1633/TB-HĐTĐKT kết quả xét, đề nghị khen thưởng năm 2020 trong ngành Kiểm sát Yên Bái
Kế hoạch tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021
Công văn triển khai thực hiện Biểu mẫu thống kê người dưới 18 tuổi là hại trong vụ án hình sự
Giấy triệu tập Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các quy định của Ngành về công tác tiếp công dân, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp ngày 17/11/2020
Riêng tư: Thông báo kết quả xét, đề nghị công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020 (Đợt 2)
Quyết định số 1158/QĐ-VKS ngày 23/9/2020 Về ban hành Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái