Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 881/TB-VKSTC ngày 23/11/2020 về việc trưng cầu giám định trong vụ án liên quan đến động vật hoang dã
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 866/TB-VKSTC ngày 18/11/2020 vụ án hình sự Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm hủy án để xét xử sơ thẩm lại (tội Dâm ô đối với trẻ em)
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 58/TB-VKSTC ngày 12/11/2020 về kiểm sát Quyết định chưa có điều kiện thi hành án dân sự
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 86TB-VC1-KDTM ngày 27/11/2020 về vi phạm trong quá trình giải quyết án kinh doanh thương mại “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” liên quan đến xử lý tài sản thế chấp
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 85/TB-VC1-DS ngày 13/11/2020 về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu”
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 84/TB-VC1-V4 ngày 12/11/2020 về thu thập, xem xét, đánh giá về chứng cứ trong vụ án dân sự “Tranh chấp về thừa kế”
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 82/TB-VC1-DS ngày 12/11/2020 về vi phạm trong giải quyết vụ án “Tranh chấp thừa kế và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”
Quyết định số 335/QĐ-VKSTC ngày 17/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (do có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân)
Quyết định số 315/QĐ-VKSTC ngày 08/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thàng lập Đảng…); (đối với cá nhân)
Quyết định số 314/QĐ-VKSTC ngày 08/9/2020 về việc tặng Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao (phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thàng lập Đảng…); (đối với tập thể)