Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Viện kiểm sát huyện Lục Yên

Quán triệt và bám sát các chỉ tiêu theo Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 15/4/2013 của Huyện ủy Lục Yên về thực hiện Đề án 07-ĐA/TU ngày 30/11/2012 của Tỉnh ủy Yên Bái “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2012- 2015”; xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, giúp đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, vì vậy, trong những năm qua, Chi bộ Viện kiểm sát Lục Yên đã rất quan tâm, chú trọng, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đã đạt được những kết quả tích cực. 

Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Viện kiểm sát huyện Lục Yên 

Để đạt được kết quả đó, Chi bộ Viện kiểm sát Lục Yên đã xác định và thực hiện các giải pháp chủ yếu như sau:

Cấp ủy phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để xây dựng nội dung sinh hoạt cho phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ. Trước khi sinh hoạt, trong cấp ủy có sự phân công, chuẩn bị các nội dung sinh hoạt đảm bảo chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề quan trọng; như: Thông tin kịp thời về tình hình thời sự trong nước, quốc tế; phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng cấp trên; tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo.

Cấp ủy phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc sinh hoạt chi bộ đi vào nề nếp, có chất lượng.

Trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên có trách nhiệm tham gia phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, phát huy cao trí tuệ của tập thể; có sổ ghi biên bản, nghị quyết sinh hoạt chi bộ … Mỗi cán bộ, đảng viên phải trung thực, thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực về tư tưởng, đạo đức, lối sống của người đảng viên.

Cán bộ lãnh đạo quản lý, cấp ủy phải gương mẫu thực hiện tốt việc sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên là cán bộ lãnh đạo phải chịu sự kiểm tra, giám sát của chi bộ, nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm.

Bố trí thời gian sinh hoạt hợp lý để các đảng viên tham gia đầy đủ; tạo không khí dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng; có nhiều ý kiến trách nhiệm tham gia đóng góp đối với chi bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt chi bộ, được phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia góp ý vào xây dựng Nghị quyết, là tham gia xây dựng Đảng.

Gắn việc sinh hoạt chi bộ với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI  “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nâng cao tính chủ động, năng lực lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng; thực hiện nguyên tắc dân chủ trong sinh hoạt.

Nghị quyết của chi bộ phải thiết thực, có tính khả thi và quá trình thực hiện phải được kiểm tra thường xuyên kịp thời, như vậy mới đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác sinh hoạt chi bộ.

Lý Văn Tầm- VKSND huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tăng cường công tác phối hợp và tuyên truyền pháp luật qua các phiên toà lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp công tác Thi hành án hình sự tại UBND xã An Bình và UBND xã Đông Cuông
Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Công an thành phố Yên Bái
Xét xử lưu động vụ án trọng điểm “Mua bán trái phép chất ma tuý” tại UBND xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vụ án dân sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn Kháng nghị về vi phạm trong công tác thi hành án hình sự
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghĩa Lộ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn thực hiện tốt việc chung sức xây dựng nông thôn mới
Đồng chí Chu Thị Minh Châu, Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tới thăm và chúc mừng Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình nhân dịp 55 năm ngày thành lập ngành Kiểm Sát nhân dân
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020
Huyện Lục Yên- Chi đoàn thanh niên Tòa án, Viện kiểm sát và Chi cục Kiểm lâm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2015
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên thăm, chúc tết cán bộ hưu trí trên địa bàn
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình
Chi đoàn thanh niên Tòa án- Kiểm sát- Kiểm lâm Lục Yên với công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên thực hiện tốt mô hình “dân vận khéo”
Mục nghiên cứu, trao đổi pháp luật – Bàn về vấn đề nên bỏ hay không bỏ hình phạt cảnh cáo trong Bộ luật hình sự Việt Nam