STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 tải xuống

Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

2 tải xuống

Kế hoạch ứng phó chi tiết của “Tình huống 2” – Khi có trường hợp nhiễm vi rút COVID-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn tỉnh Yên Bái

3 tải xuống

Kết luận của Ban thường vụ tỉnh ủy về một số nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới

4 tải xuống

Công văn số 836-CV/ĐUK ngày14/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

5 tải xuống

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh Yên Bai v/v bãi bỏ toàn bộ, bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh YB ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

6 tải xuống

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái về ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

7 tải xuống

Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 25/2/2019 của UBND tỉnh Yên Bái về Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

8 tải xuống

Công văn số 444/CV-HĐPH ngày 08/5/2019 của Hội đồng phối hợp PB GDPL về việc Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực truyến năm 2019

9 tải xuống

Thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu Bộ luật hình sự trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10 tải xuống

Gợi ý trả lời Cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11 tải xuống

Nghị quyết 82/2019/QH14 nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý đất đai tại đô thị

12 tải xuống

Luật Kiến trúc 2019

13 tải xuống

Nghị quyết 84/2019/QH14 về Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

14 tải xuống

Luật Quản lý thuế 2019

15 tải xuống

Nghị quyết 79/2019/QH14 về phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

16 tải xuống

Luật Đầu tư công 2019

17 tải xuống

Nghị quyết 78/2019/QH14 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020

18 tải xuống

Luật Đầu tư công 2019

19 tải xuống

Nghị quyết 76/2019/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

20 tải xuống

Luật Thi hành án hình sự 2019