VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban công tác Quý I năm 2022

Ngày 15/3/2022, VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác Quý I năm 2022. Tại Hội nghị, đã thông qua báo cáo kết quả công tác Quý I/2022, báo cáo đã tổng hợp kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, kết quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ và công tác xây dựng Ngành của VKSND tỉnh trong 3 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái  phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong Quý I, Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện việc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm. Các đơn vị đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chỉ tiêu công tác cao hơn chỉ tiêu của Ngành, chủ động lựa chọn, xác định công tác đột phá để thực hiện; tập trung thực hiện nhiều biện pháp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ; vì vậy chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ trong Quý I có nhiều chuyển biến tích cực: Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện đươc 96/130 chỉ tiêu công tác, một số chỉ tiêu đạt được cao hơn so với cùng kỳ, như: Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm (cao hơn 0,6%); tỷ lệ tạm giữ chuyển khởi tố đạt 100% (cao hơn 0,7% so với cùng lỳ); Tỷ lệ truy tố đúng tội danh đạt 100%; không có án VKS phải trả hồ sơ điều tra bổ sung; số vụ án trọng điểm tăng 01 vụ, án rút gọn tăng 03 vụ so với cùng kỳ; tổ chức được 100 phiên tòa rút kinh nghiệm hình sự, dân sự (tăng 33 phiên tòa hình sự, 9 phiên tòa dân sự); xác minh điều kiện thi hành án dân sự 132 việc tăng 129 việc so với cùng kỳ. Không để xảy ra việc bắt tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử oan, sai; yêu cầu khởi tố 01 vụ án, 05 bị can. Một số đơn vị đã chú trọng việc phát hiện vi phạm của cơ quan hữu quan để thực hiền quyền kháng nghị, kiến nghị, trong kỳ đã ban hành 01 kháng nghị hình sự, 24 kiến nghị đối với cơ quan chức năng. Ban hành 05 văn bản trả lời thỉnh thị, 11 thông báo rút kinh nghiệm đối với VKK cấp huyện…

Toàn cảnh Hội nghị

Các điểm cầu VKSND cấp huyện

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận những kết quả công tác mà các đơn vị thuộc VKSND hai cấp tỉnh Yên Bái đã đạt được, đưa ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và biên pháp khắc phục để trong thời gian tới, lưu ý các đơn vị vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu:  Các đồng chí thủ trưởng đơn vị quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ từ đó định hướng tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp đã đặt ra. Các đơn vị cấp phòng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, trả lời thỉnh thị cấp huyện, ban hành quy định, văn bản chỉ đạo giải quyết, hướng dẫn kịp thời những vướng mắc về nghiệp vụ, xây dựng các biện pháp thực hiện các nội dung triển khai công tác trọng tâm theo Kế hoạch số 63/KH-VKS về công tác kiểm sát năm 2022, hướng dẫn thực hiện hiệu quả: công tác kiểm tra công an xã về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; thực hiện nghiêm nguyên tắc “Suy đoán vô tội”, “trọng chứng hơn trọng cung”, tăng cường thực nghiệm điều tra để chuyển hóa chứng cứ; tăng cường công tác kiến nghị, kháng nghị về số lượng và chất lượng kháng nghị trên tất cả các khâu công tác nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; thực hiện thời hạn gải quyết vụ việc đảm bảo thời hạn nghiên cứu của Kiểm sát viên, của lãnh đạo phòng, lãnh đạo Viện; Triển khai và đẩy mạnh thực hiện đổi mới việc báo cáo bằng phương pháp trình chiếu, sơ đồ hóa…  nhằm góp phần hoàn thành tốt chúc năng, nhiệm vụ của toàn ngành; đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh, thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm nếu để tình trạng lây lan dịch bệnh dẫn đến đình tệ công việc.

Thanh Thùy – Văn phong VKS tỉnh

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 1
VKSND tỉnh Yên Bái trực tiếp kiểm sát công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân tại Trại tạm giam Công tỉnh Yên Bái
Phòng 9 VKSND tỉnh vinh dự được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen và Cờ thi đua dẫn đầu khối năm 2021
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Báitổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,nhiệm kỳ 2022-2024
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022
Trao tặng xe lăn cho trẻ khuyết tật
Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2022
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tuyên truyền pháp luật tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Báitổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,nhiệm kỳ 2022-2024
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022
Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2022
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tuyên truyền pháp luật tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái đã đến và tặng quà cho học sinh và bà con đồng bào tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tháp Con, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
Viện trưởng VKSND tỉnh Yên bái dự Lễ Công bố xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới