VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022

Ngày 13/01/2022, lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022 nhằm kiểm điểm thực hiện Nghị quyết và phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động đề ra năm 2021, đồng thời xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2022.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021, Báo cáo tổng kết thực hiện phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2021; Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2021; Báo cáo thu, chi tài chính công đoàn năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021; Báo cáo thu, chi tài chính của cơ quan năm 2021; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở các báo cáo, công chức, người lao động đều nhất trí với những kết quả đạt được trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, thực hiện các phong trào thi đua, kết quả thực hiện chi tiêu nội bộ hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo được chế độ của người lao động. Tại Hội nghị đã tiến hành ký giao ước thi đua năm 2022 giữa đại diện lãnh đạo Viện và đại diện BCH Công đoàn VKSND tỉnh Yên Bái.

 

Lễ ký giao ước thi đua giữa Lãnh đạo Viện với Ban chấp hành Công đoàn VKSND tỉnh Yên Bái năm 2022

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tại Hội nghị đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2022. Nghị quyết đã quyết nghị: nhiệm vụ chính chị, chỉ tiêu phấn đấu, trách nhiệm của cơ quan VKSND tỉnh, của Công đoàn, của các đơn vị trực thuộc và của công chức, người lao động.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam – Viện trưởng VKSND tỉnh đề nghị toàn thể công chức, người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan năm 2022.

Lương Thanh Thùy – Văn phòng

Trao tặng xe lăn cho trẻ khuyết tật
Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2022
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tuyên truyền pháp luật tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái đã đến và tặng quà cho học sinh và bà con đồng bào tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tháp Con, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
Chi bộ Phòng 9 thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với đảng viên năm 2021
Viện trưởng VKSND tỉnh Yên bái dự Lễ Công bố xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng tại xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Kiểm sát Yên Bái năm 2022
Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái năm 2021
VKSND tỉnh Yên Bái tuyên truyền pháp luật tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Chi đoàn VKSND tỉnh Yên Bái đã đến và tặng quà cho học sinh và bà con đồng bào tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.
Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tháp Con, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên
Viện trưởng VKSND tỉnh Yên bái dự Lễ Công bố xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Cụm thi đua số 4 ngành KSND tổ chức Hội nghị trù bị chuẩn bị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng
Đoàn kiểm tra VKSND tỉnh Yên Bái kiểm tra công tác kiểm sát năm 2021 tại VKSND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái