VKSND Mù Cang Chải trực tiếp kiểm sát việc Thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện

Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự và nhiệm vụ, Kế hoạch công tác năm 2020, trong hai ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải tiến hành trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mù Cang Chải.

Sau khi công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát và nghe báo cáo về công tác thi hành án hình sự từ ngày 01/12/2019 đến ngày 20/10/2020 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Mù Cang Chải, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra sổ sách, hồ sơ,  các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác thi hành án hình sự.

Đoàn trực tiếp kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải làm việc với Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mù Cang Chải

Kết quả trực tiếp kiểm sát cho thấy, Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Mù Cang Chải cơ bản đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự. Tuy nhiên, đơn vị còn có một số tồn tại, VKSND huyện Mù Cang Chải sẽ tập hợp để ban hành kết luận, kiến nghị yêu cầu Cơ quan THAHS Công an huyện Mù Cang Chải khắc phục những tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự trong thời gian tới./.

Ngọc Đức Thạo – VKS Mù Cang Chải

VKSND thành phố Yên Bái trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Yên Bái
VKS huyện Văn Yên kiểm sát trực tiếp thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
VKSND Trạm Tấu chung sức xây dựng nông thôn mới
VKSND huyện Lục Yên kiểm tra chéo toàn diện công tác tại VKSND thành phố Yên Bái
VKS thành phố Yên Bái trực tiếp kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại CQCSĐT Công an thành phố
VKSND huyện Văn Chấn làm việc với Đoàn kiểm tra chéo VKSND huyện Trấn Yên
Khung cảnh trĩu nặng và nhữngnuối tiếc muộn màng trong phiên tòa – Bài học đắt giá cho những sai lầm.
VKSND thành phố Yên Bái phát động ủng hộ đồng bào miền Trung
VKSND huyện Mù Cang Chải trực tiếp tiến hành kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải
Nữ cán bộ VKS Nghĩa Lộ tích cực hưởng ứng các hoạt động của địa phương, giư gìn bản sắc văn hóa Mường Lò
VKSND huyện Mù Cang Chải trực tiếp tiến hành kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương thông qua hoạt động xét xử lưu động