VKSND huyện Mù Cang Chải trực tiếp tiến hành kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020, từ ngày 15/10/2020 đến ngày 19/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác Thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Vừ Thị Tình – Phó Viện trưởng, trưởng đoàn kiểm sát công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải

Sau khi nghe lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự huện Mù Cang Chải báo cáo số liệu và tình hình thi hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự, Đoàn kiểm sát đã tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu có liên quan. Kết quả cho thấy, Chi cục thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải đã cơ bản thực hiện tốt việc tổ chức thi hành án các quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật; hồ sơ thi hành án được thiết lập đầy đủ, tài liệu trong hồ sơ được đánh số bút lục và sắp xếp đúng trình tự; việc tiếp nhận, bảo quản vật chứng an toàn đúng quy định; không có đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với Chấp hành viên và đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Chi cục THADS huyện Mù Cang Chải còn những hạn chế, thiếu sót như: Một số trường hợp hết thời hạn tự nguyện chấp hành án nhưng Chấp hành viên không tiến xác minh điều kiện thi hành án; một số trường hợp quá 06 tháng nhưng Chấp hành viên không tiến hành xác minh đối với người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành; Một số loại sổ không có ký, xác nhận của thủ trưởng, không đóng dấu khi hết sổ chuyển quý, năm và không đóng dấu giáp lai giữa các trang… Đoàn kiểm sát tổng hợp các vi phạm để ban hành kết luận và kiến nghị Chi  cục THADS huyện Mù Cang Chải khắc phục những vi phạm trong thời gian tới.

Ngọc Đức Thạo – VKS Mù Cang Chải

Cán bộ VKSND Nghĩa Lộ chung tay ủng hộ đồn bao miền trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ
VKSND Trấn Yên sôi động ngày thứ 7 cùng dân tại xã Minh Quân
VKSND Nghĩa Lộ với sáng kiến trong công tác số hóa hồ sơ
VKSND huyện Văn Chấn phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức 04 phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm
VKS huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp Thi thành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện
VKSND tối cao kiểm tra công tác nghiệp vụ tại VKSND huyện Trấn Yên
VKSND thành phố hỗ trợ con giống cho hai hộ nghèo tại xã Giới Phiên
VKS Văn Chấn trực tiếp kiểm sát trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện
VKSND huyện Trạm Tấu phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện kiểm sát trực tiếp tại Hạt kiểm lâm Trạm Tấu-Nghĩa Lộ
VKS Trấn Yên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên toà rút kinh nghiệm 02 vụ án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy
Viện kiểm sát nhân dân huyện Mù Cang Chải thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân địa phương thông qua hoạt động xét xử lưu động