Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên – Triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 38-KH/HU ngày 29/9/2016 của Huyện ủy Lục Yên về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 05- CT/TW và triển khai các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đối với toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Qua quán triệt, học tập, cán bộ, đảng viên đơn vị đã nghiên cứu từng nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 05-CT/TW, các văn bản hướng dẫn của cấp trên và liên hệ với chức năng nhiệm vụ của ngành, của đơn vị, nhiệm vụ chuyên môn được phân công, qua đó đặt ra chỉ tiêu để phấn đấu học tập và làm theo. Cán bộ, đảng viên đã nâng cao được nhận thức, sự cần thiết, tầm quan trọng của việc thường xuyên, liên tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện rèn luyện đạo đức tác phong của người cán bộ Kiểm sát. Sau khi học tập, từng cán bộ, đảng viên Chi bộ viết bản kế hoạch cá nhân thực hiện các nội dung của việc học tập và làm theo Chỉ thị số 05-CT/TW , bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị hàng năm của đơn vị.

Buổi quán triệt, học tập Chỉ thị số 05-CT/TW cán bộ, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên

Đối với Chi bộ đơn vị xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW toàn khóa và hàng năm; rà soát, bổ sung vào chương trình làm việc toàn khóa; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát lần thứ XXVI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Chi bộ. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của đơn vị phải đảm bảo các yêu cầu như sau:

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đơn vị.

– Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện kiểm sát lần thứ XXVI và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm và cả nhiệm kỳ.

– Nâng cao nhận thức và thống nhất hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Cấp ủy, tổ chức đảng, các đoàn thể, cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo” và chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên học tập và làm theo.

– Chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, phát hiện, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời khắc phục những hạn chế, tránh hình thức, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

– Thực hiện hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của tổ chức đảng, cơ quan trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

                                                                         Lý Văn Tầm, VKS Lục Yên

Trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trấn Yên
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”
Lục Yên- Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện
Khởi tố vụ án giết người xảy ra tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật về hành vi xâm hại tình dục trẻ em gái
Lãnh đạo VKSND huyện Trạm Tấu tặng quà tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi xã Pá Hu
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử hình sự lưu động và rút kinh nghiệm
Lãnh đạo VKSND huyện Trạm Tấu dự Lễ khai giảng năm học 2016 – 2017
Lục Yên- Kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện
Khởi tố vụ án giết người xảy ra tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên kiểm sát trực tiếp Cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức các phiên tòa xét xử hình sự lưu động và rút kinh nghiệm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên triển khai thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm thông qua công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên- Kiểm sát xét xử lưu động tại xã Mường Lai
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên với Lễ khai giảng tại xã Tân Phượng
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên- Kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Viện kiểm sát huyện Lục Yên