Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên triển khai thực hiện tốt Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

Trong 03 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, cùng với sự chỉ đạo của Tổ tuyên truyền Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, (trong đó có đồng chí Viện trưởng là thành viên) với chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên có đã tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, kiểm sát viên đơn vị Luật Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các buổi họp cơ quan; chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, kiểm sát viên thực hiện tốt việc tuyên truyền phổ biến pháp luật trên cơ sở vị trí nhiệm vụ được phân công và chức năng nhiệm vụ của ngành.

Với việc giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật được đơn vị tập trung thực hiện chủ yếu dưới các hình thức sau đây:

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua việc phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự, dân sự. Khi tiến hành tố tụng, kiểm sát viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng rãi trong nhân dân để giúp nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật nhằm giáo dục, phòng ngừa chung, góp phần tích cực vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện Lục Yên.

Kiểm sát viên VKSND huyện Lục Yên thực hành quyền công tố  và kiểm sát xét xử tại phiên tòa xét xử lưu động

Trong công tác kiểm sát giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp: khi có công dân đến khiếu nại tố cáo, cán bộ Viện kiểm sát cũng đã lồng ghép việc giải quyết cùng với việc tuyên truyền,  giải thích pháp luật đối với công dân. Qua đó hạn chế thấp việc khiếu nại, tố cáo không đúng, kéo dài, gây bức xúc trong xã hội.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền pháp luật thông qua việc khuyến khích cán bộ đơn vị viết tin bài phản ánh công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm trên địa bàn, trao đổi, phổ biến các nội dung quy định pháp luật nhằm nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật trước hết là đối với cán bộ kiểm sát nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận thức được ý nghĩa của việc thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, cán bộ, kiểm sát viên đơn vị luôn luôn nỗ lực cố gắng hết sức trong việc thực thi và bảo vệ pháp luật; bằng trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát cương quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm và tội phạm, bên cạnh việc đề xuất xử lý bằng các biện pháp trừng phạt, răn đe thì các biện pháp giáo dục tuyên truyền luôn được cán bộ đơn vị chú trọng, coi đó là một trong những biện pháp tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Thông qua các phiên tòa xét xử lưu động, các buổi tiếp công dân sau khi được tuyên truyền giải thích các quy định của pháp luật, người dân có những thay đổi trong nhận thức của mình để rồi lại tuyên truyền phổ biến đến người thân trong gia đình và trong xã hội, đó là những tác động thiết thực khi thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong thời điểm 03 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên đã phối hợp với TAND huyện Lục Yên tổ chức đưa ra xét xử lưu động 36 vụ/58 bị cáo; tham gia viết tin bài trên các báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử của ngành 32 tin bài về hoạt động của đơn vị và tuyên truyền, trao đổi pháp luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, mặc dù công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được đơn vị quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên vẫn chưa được thường xuyên và sâu rộng trong quần chúng nhân dân do việc xét xử lưu động chưa được đưa đi hầu hết các xã của huyện, nội dung, phương thức tuyên truyền chưa phong phú như chưa tổ chức được các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên đề… Nguyên nhân là do cơ sở vật chất trang thiết bị còn thiếu, nguồn kinh phí họat động cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật còn nhiều hạn chế, cán bộ, kiểm sát viên đơn vị chưa được tập huấn về công tác này.

Trong thời gian tiếp theo, VKSND huyện Lục Yên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú hơn, để thực hiện có hiệu quả đơn vị quán triệt 02 giải pháp chính đó là: Cấp ủy chi bộ; lãnh đạo đơn vị phải thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, coi việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, được đưa vào kế hoạch công tác hàng năm thông qua các hình thức cụ thể.

Nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm sát viên “tâm huyết” với nghề, rèn luyện tác phong quần chúng, giản dị, gắn bó chặt chẽ với nhân dân trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Lý Văn Tầm, VKSND huyện Lục Yên

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình kiểm sát trực tiếp công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác bắt, tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân thị xã Nghĩa Lộ tham gia liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2016
Phân biệt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự năm 2015
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa xét xử lưu động và rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND cấp xã
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình phối hợp với Tòa án mở một số phiên tòa lưu động và rút kinh nghiệm
Khối Nội chính huyện Văn Chấn giao ban công tác nội chính Quý I năm 2016
Các cơ quan tố tụng huyện Yên Bình xác định vụ án điểm
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên- Kiểm sát xét xử lưu động tại xã Mường Lai
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên với Lễ khai giảng tại xã Tân Phượng
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên- Kiểm sát trực tiếp Chi cục thi hành án dân sự
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Viện kiểm sát huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm trong công tác thi hành án dân sự
Ký kết Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015- 2020
Huyện Lục Yên- Chi đoàn thanh niên Tòa án, Viện kiểm sát và Chi cục Kiểm lâm hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2015
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên Tiếp tục triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên thăm, chúc tết cán bộ hưu trí trên địa bàn