VKSND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 632/KH-VKS ngày 28/5/2020 về tổ chức sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 và Kế hoạch số 85/KH-VKS-VP ngày 22/01/2020 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020, ngày 6/7/2020, tại Hội trường tầng 4 VKSND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020 bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh  phát biểu tại hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng bộ, Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái; thành phần Hội nghị có toàn thể các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Yên Bái tham dự tại các điểm cầu VKSND tỉnh và 9 VKS cấp huyện.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKS tỉnh

Báo cáo tóm tắt tình hình chấp hành pháp luật và kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2020 của Viện kiểm sát tỉnh Yên Bái do đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Viện trưởng trình bày đã nêu rõ: Về cơ bản 6 tháng đầu năm 2020, Viện kiểm sát hai cấp đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành; có sự phối hợp tốt với các cấp, các ngành để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đơn vị; nội bộ đoàn kết, thống nhất; công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm; thực hiện kiện toàn một số ban chỉ đạo của VKSND tỉnh, tiến hành rà soát và ban hành các quy chế, quy định trong các lĩnh vực làm cơ sở để thực hiện; công tác xây dựng đảng, đoàn thể được chú trọng; công tác phục vụ có nhiều cố gắng. Các đơn vị đã bám sát vào sự chỉ đạo của cấp trên và thực tiễn của địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả công tác kiểm sát, kết quả các lĩnh vực công tác đã đạt được những kết quả tích cực.

Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường, tích cực kiểm sát 100% các vụ án ngay từ khi khởi tố, đề ra  309 bản yêu cầu điều tra, đảm bảo việc thu thập tài liệu, chứng cứ đầy đủ, toàn diện, đúng pháp luật; tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99%, không để xảy ra quá hạn tạm giữ; Viện kiểm sát yêu cầu cơ quan điều tra khởi 1 bị can; hủy bỏ 1 quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra; tỷ lệ truy tố đúng hạn và đúng tội danh đạt 100%; không có vụ án nào đình chỉ do không phạm tội hoặc VKS truy tố Tòa án xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; phối hợp với tòa án tổ chức 63 vụ án rút kinh nghiệm hình sự, dân sự, 7 phiên tòa xét xử lưu động.

Đồng chí Nguyễn Quang Vinh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp tiếp tục có những chuyển biến tích cực; chất lượng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam; giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại và lao động; kiểm sát thi hành án; giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên. Tiến hành 78 cuộc trực tiếp kiểm sát tại các cơ quan chức năng; trong các lĩnh vực công tác thi hành án hình sự, dân sự đã quan tâm thực hiện 10 cuộc phúc tra trực tiếp nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiến nghị của Viện kiểm sát tại các cơ quan hữu quan.

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, VKS hai cấp tích cực phát hiện nhiều vi phạm đã ban hành 39 kiến nghị, 7 kháng nghị phúc thẩm trên các lĩnh vực nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp. VKS tỉnh ban hành 17 thông báo rút kinh nghiệm đối với các VKS cấp huyện, 1 công văn báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm 1 vụ án hình sự.

Các đại biểu dự Hội nghị tại 10 điểm cầu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố còn chưa cao; tỷ lệ ban hành yêu cầu điều tra mới đạt 80% trong khi chỉ tiêu xác định là 100%; chỉ tiêu kiến nghị trong các lĩnh vực giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, hoạt động điều tra, khiếu nại tố cáo còn thấp; hầu hết các đơn vị chưa thực hiện kiểm sát trong lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của Cơ quan điều tra, lĩnh vực thi hành án dân sự, khiếu nại tố cáo…; tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung vẫn đang cao hơn chỉ tiêu đề ra; công tác kháng nghị phúc thẩm còn ít về số lượng, chất lượng  một số kháng nghị còn thấp, dẫn đến Viện kiểm sát tỉnh phải rút kháng nghị  hoặc không bảo vệ được kháng nghị. Trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, cấp phúc thẩm hủy án 1 vụ do vi phạm tố tụng có lỗi của Kiểm sát viên.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu

Tại hội nghị các đồng chí lãnh đạo Viện đã giải đáp, trả lời những khó khăn vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị các khâu công tác công tác nghiệp vụ, áp dụng pháp luật như khó khăn trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo (việc định giá thiệt hại trong các vụ cháy rừng; kiểm sát các tin báo của ủy ban cấp xã, phường…); kiểm sát việc chuyển hồ sơ của cơ quan được giao một số hoạt động điều tra sau khi khởi tố vụ án cho cơ quan điều tra… và đề xuất trang bị thêm cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái – đã có chỉ đạo cụ thể đối với từng khâu công tác, đối với các phòng thuộc VKSND tỉnh và các VKSND cấp huyện; yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát năm 2020, Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2020 của VKSND tỉnh Yên Bái; tiến hành rà soát lại các chỉ tiêu công tác theo Quyết định số 139/QĐ-VKSTC ngày 29/4/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, chủ động đề ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian qua; phát huy vai trò của người đứng đầu, lãnh đạo các đơn vị cần sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; VKSND tỉnh tăng cường công tác hướng dẫn và rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp huyện, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong Quý III/2020; Văn phòng xây dựng bảng chấm chỉ tiêu thi đua; các VKS huyện tích cực thỉnh thị VKS tỉnh trong giải quyết án (nếu cần)…

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh tặng Giấy khen và hoa cho tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến 2020

Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020 nhằm tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước và vinh danh, biểu dương các tập thể và cá nhân giai đoạn từ năm 2015 đến 2019. Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái đã trao Quyết định tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua từ năm 2015 đến năm 2019.

Thùy Linh – VKS tỉnh

VKSND tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái
Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Giải bóng đá chào mừng Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”
VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự
Đại hội đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái
Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Giải bóng đá chào mừng Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Đại hội đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh