Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh Yên Bái

Sáng ngày 01/7/2020, tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Trưởng ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua của 6 đơn vị trong Khối gồm: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Quản lý thị trường.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các thành viên Khối thi đua đã triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đảm bảo kịp thời, đồng đều, thu hút được đông đảo các tập thể, cá nhân tham gia, nội dung phong trào thi đua phong phú, cụ thể, bám sát định hướng chủ trương của Bộ, ngành và của địa phương. 100% đơn vị đã tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua, cụ thể hoá nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị. Hội đồng thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua đã phát huy tốt vai trò tham mưu, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Triển khai phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; tổ chức đăng ký thi đua; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc phát triển phong trào; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua và bình xét , đề nghị khen thưởng; tuyên truyền, biểu dương các tâm gương sáng, điển hình tiên tiến trong công tác, học tập và rèn luyện… Việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn gắn liền với các phong trào thi đua của Khối đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Đồng chí Lê Xuân Hùng, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái đại diện cho lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phát biểu tại hội nghị

Trong phần thảo luận, các đại biểu phân tích làm rõ hơn những kết quả, thành tích đã đạt được cũng như những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi đua của Khối trong 6 tháng đầu năm 2020, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; góp ý vào Dự thảo Quy chế hoạt động và Bảng tiêu chuẩn chấm điểm thi đua năm 2020; trao đổi kinh nghiệm công tác thi đua, khen thưởng và giới thiệu các mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến.

Các thành viên trong Khối thi đua Ký giao ước thi đua

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét đơn vị Công an tỉnh là đơn vị xuất sắc đề nghị tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX và tổ chức Ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Khối.

Thùy Linh – Triệu Thơ, VKS tỉnh

Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Giải bóng đá chào mừng Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Bản án nghiêm khắc dành cho bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”
VKSND tỉnh Yên Bái phối hợp với tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động các vụ án hình sự
Đại hội đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức sơ tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2020
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Hộp thư bạn đọc và cộng tác viên tháng 2 năm 2020
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
Chi bộ Văn phòng tổng hợp VKSND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia Giải bóng đá chào mừng Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
Đại hội đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức báo công và dâng hương tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh