Thư mời viết bài cho Chuyên mục suy đoán vô tội

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đột phá trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra theo Kế hoạch công tác năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh mở thêm Chuyên mục “Suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, tăng cường thực nghiệm điều tra để chuyển hóa chứng cứ” với mục đích tạo thêm một kênh trao đổi thông tin nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng, cách làm hiệu quả trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự.

Những bài viết được đăng trên Chuyên mục gồm các bài viết về những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn các trường hợp, tình huống phát sinh, phương pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả, giải pháp, kinh nghiệm trong công tác giải quyết các vụ việc, vụ án; những biện pháp chỉ đạo, điều hành được đúc rút từ quá trình, kỹ năng giải quyết các vụ án nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc “suy đoán vô tội”, “trọng chứng hơn trọng cung”, tăng cường thực nghiệm điều tra để chuyển hóa chứng cứ (nhất là chứng cứ chỉ là lời khai), để bảo vệ tốt quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự và yêu cầu chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trân trọng kính mời các cộng tác viên, quý độc giả trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân tham gia viết bài cho chuyên mục.

Bài viết xin gửi về địa chỉ: banbientapvksyb@gmail.com

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp, cộng tác của các quý độc giả!

Ban Biên tập

Một số ý kiến về nguyên tắc suy đoán vô tội trong pháp luật hình sự