Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 của Chi bộ VKSND huyện Yên Bình

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những chức năng lãnh đạo của đảng, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian qua, Chi bộ VKSND huyện Yên Bình đã quan tâm việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát, trong đó có tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm, về thực hiện nhiệm vụ được giao, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ từng bước được kiện toàn; sự phối hợp giữa chi bộ với các tổ chức đoàn thể của cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được thường xuyên hơn; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được công khai, dân chủ, kiểm tra, giám sát có kết luận, thông báo kết quả kiểm tra, giám sát cụ thể, rõ ràng.

Năm 2022 Chi bộ VKSND huyện Yên Bình được Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Yên Bình đánh giá là đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Chi bộ đã quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác kiểm tra, giám sát. kỷ luật đảng; các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng đảng phí đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành 07 văn bản (gồm 02 Quy chế, 04 Chương trình, 01 Kế hoạch); xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm và điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của cấp trên. Đã phân công đồng chí Phó Bí thư chi bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua việc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan thường kỳ và giao nhiệm vụ cho đảng viên. Đã thực hiện kiểm tra đối với 07 đảng viên, giám sát đối với 02 đảng viên; kết quả kiểm tra, giám sát các đảng viên chấp hành và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên mà chi bộ phân công. Đã lãnh đạo quán triệt triển khai thực hiện Đề án số 04-  ĐA/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 68-KH/HU ngày 11/11/2021 của Huyện ủy Yên Bình về thực hiện Đề án số 04; đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/CB ngày 29/11/2021 về thực hiện Đề án số 04; điều chỉnh bổ sung Chương trình số 57-CTr/CB ngày 21/9/2022 về chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 theo chỉ đạo của cấp ủy địa phương; đã thực hiện kiểm tra, giám sát được 9/16 đảng viên trong chi bộ đạt 56% , vượt chỉ tiêu 11% so với Kế hoạch thực hiện Đề án số 04 của cả giai đoạn 2020 – 2025. Đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về chế độ đảng phí, công văn số 141-CV/VPTW ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện chế độ đảng phí; lập sổ quản lý, theo dõi sử dụng sử dụng đảng phí của chi bộ…

Với kết quả đạt được như trên, mục tiêu đề ra cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2023 của Chi bộ đó là:

        – Người đứng đầu Chi bộ phải có nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ngay từ cấp cơ sở.

        – Công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, bảo đảm thực hiện đầy đủ về nội dung, quy trình, thủ tục theo quy định; các đồng chí trong chi ủy, nhất là đồng chí Bí thư chi bộ, đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát phải có bản lĩnh, nắm vững nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát.

        – Việc kiểm tra, giám sát phải tạo được sự đoàn kết thống nhất của đảng viên, của chi bộ; phát huy được ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; tạo được sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

        – Thông qua công tác kiểm tra, giám sát giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nắm vững nguyên tắc, phương hướng, phương châm, thẩm quyền, thủ tục trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của chi bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm hoặc xử lý vi phạm của cán bộ, đảng viên. Đồng thời, giúp chi bộ nhận thấy những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, giáo dục đảng viên để đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

 

Ngọc Hoa – VKSND huyện Yên Bình

VKSND huyện Lục Yên gặp mặt, chúc tết các đồng chí cán bộ hưu trí
VKSND huyện Lục Yên tham gia tặng quà Tết cho người nghèo tại xã Trúc Lâu nhân dịp năm mới Quý Mão
Chi bộ VKSND huyện Trạm Tấu tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022
VKSND thị xã Nghĩa Lộ tham gia kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất
Nhìn lại công tác “Ngày cuối tuần cùng dân” năm 2022
VKSND huyện Trạm Tấu tích cực hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2022
Chi bộ VKSND huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên năm 2022
VKSND huyện Trạm Tấu tham dự ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng yêu thương” năm 2022
VKSND thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật nhân ngày Pháp luật Việt Nam 2022
VKSND thành phố kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan THAHS Công an thành phố Yên Bái
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng VKSND huyện Yên Bình
VKSND huyện Yên Bình ký kết quy chế phối hợp trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện
Công tác phát triển Đảng tại Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình
VKSND huyện Yên Bình chúc mừng Ngày thành lập lực lượng Cảnh sát nhân dân
Đoàn thanh niên VKSND huyện Yên Bình tham gia các hoạt động kỷ niệm 75 ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình (20/6/1947-20-6/20222)
Tấm gương nữ Kiểm sát viên tâm huyết với nghề
VKS huyện Yên Bình thực hiện hỗ trợ giảm hộ nghèo tại xã Yên Thành theo Kế hoạch của Huyện ủy và chào mừng 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Yên Bình (1947-2022)
Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Bình trực tiếp kiểm sát thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện
Lãnh đạo VKSND huyện Yên Bình tham gia thực hiện kiên cố hóa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Đại Đồng
Viện trưởng VKSND huyện Yên Bình tặng quà Trạm y tế các xã trên địa bàn huyện