Một số bất cập trong việc giám sát giáo dục đối với người được hưởng án treo cần sớm có hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung

Án treo là một chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt của người bị kết án. Án treo được hiểu là tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm pháp luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá ba năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ và xét thấy không cần phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội mà vẫn có thể cải tạo được, tòa án có thể miễn chấp hành tại trại giam mà để cho người bị kết án tự cải tạo dưới sự giám sát, quản lý giáo dục của chính quyền tại địa phương tại nơi cư trú.

Trong thời gian thử thách, nếu người bị kết án lại phạm tội mới thì toà án quyết định buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt như đã ghi trong bản án cũ và tổng hợp với hình phạt của bản án mới. Nếu trong thời gian được hưởng án treo, người được hưởng án treo có nhiều tiến bộ thì tòa án có thể rút ngắn hoặc chấm dứt thời gian thử thách, người được hưởng án treo được miễn chấp hành toàn bộ hình phạt và được xóa án tích khi có đủ điều kiện do pháp luật quy định. Các điều kiện để được hưởng án treo được quy định tù.

Từ thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án hình sự đối với các bị án đang chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo tại địa phương cho thấy việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo hiện nay đang có những khó khăn, bất cập. Có trường hợp ngay sau khi xét xử được tòa tuyên hình phạt tù cho hưởng án treo thì bị cáo này đã đi khỏi địa phương, không khai báo tạm vắng, đến khi án có hiệu lực pháp luật cơ quan thi hành án hình sự không thể triệu tập để lập hồ sơ bàn giao cho Ủy ban nhân dân xã để giám sát giáo dục; hoặc có trường hợp sau khi Ủy ban xã nhận hồ sơ từ Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện để giám sát giáo dục, đến kỳ nộp bản tự nhận xét về việc chấp hành pháp luật, bị án không thực hiện, đi khỏi địa phương không khai báo. Đối với các trường hợp này cơ quan Thi hành án hình sự và Ủy ban nhân dân xã cũng chỉ có biện pháp lập biên bản xác minh, lưu hồ sơ vì không thể triệu tập họ để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, kiểm điểm hay xử phạt vi phạm hành chính được. Về mặt tác động xã hội cho thấy, người phải chấp hành án treo không được quản lý, giám sát giáo dục nên vẫn “nhởn nhơ” ngoài xã hội, coi thường pháp luật, từ đó, mục đích, ý nghĩa của biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện mà Bộ luật Hình sự quy định không đạt được.

Mặt khác, các chế tài để xử lý đối với người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ chưa cụ thể, còn mang tính tùy nghi nên khó áp dụng, thậm chí là không thể áp dụng. Ví dụ như tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định “Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo…”. Tuy nhiên Điều 67 Luật Thi hành án hình sự chỉ có quy định “Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 64 của Luật này và đã bị nhắc nhở từ hai lần trở lên mà tiếp tục vi phạm nhưng chưa đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự thì Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người được hưởng án treo cư trú, làm việc để kiểm điểm người đó…”. Như vậy, ngoài trường hợp trong thời gian thử thách người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới, Luật thi hành án hình sự không quy định cụ thể các trường hợp nào là người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự dẫn đến không xử lý được đối với các trường hợp người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ. Mặt khác, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định trong thời gian thử thách nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án “có thể” quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo, quy định này còn chung chung, mang tính tùy nghi, dẫn đến cách hiểu Tòa án có thể hoặc khôngbuộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

VKSND huyện phối hợp cùng thành viên UBMTTQVN huyện Văn Chấn kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND xã Tú Lệ

Để bảo đảm nguyên tắc “Bản án, quyết định có hiệu lực thi hành phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và chấp hành nghiêm chỉnh” quy định tại Điều 106 Hiến pháp năm 2013 và khoản 2 Điều 4 Luật Thi hành án hình sự, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập như nêu trên, người viết mạnh dạn có một số ý kiến, đề xuất như sau:

Một là, Quốc hội cần sớm sửa đổi Luật Thi hành án hình sự theo hướng quy định cụ thể các trường hợp người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ đến mức phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc quy định cụ thể trường hợp bị án đã bị kiểm điểm về việc vi phạm nghĩa vụ mà tiếp tục vi phạm thì UBND cấp xã được giao giám sát, giáo dục bị án có văn bản gửi cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện để đề nghị Toà án kéo dài thời gian thử thách hoặc quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Cá nhân tôi thấy quy định các trường hợp người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ có thể tham khảo và áp dụng các quy định đối với trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ.

Hai là, Quốc hội cần sửa đổi bỏ cụm từ “có thể” tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và quy định “Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo…”.

Ba là, cần quy định rõ đối với các trường hợp ủy thác thi hành án hình sự trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì “Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo…” là Tòa án đã xét xử hay Tòa án nhận ủy thác và ra quyết định thi hành án.

Trên đây là quan điểm, đề xuất của cá nhân qua thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án hình sự nêu ra để bạn đọc tham khảo và đóng góp ý kiến.

Ngô Tiến Tân – VKS Văn Chấn 

Thành ủy thành phố Yên Bái giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
VKSND huyện Lục Yên tham dự lễ khai giảng tại trường học thuộc xã vùng cao của huyện Lục Yên
VKSND huyện Trấn Yên thăm hỏi và tặng quà nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức “Ngày lao động tập thể” chào mừng 58 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2018)
Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018)
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chung tay, giúp sức ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lục Yên giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/07/1960 – 26/07/2018)
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chung tay, giúp sức ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đợt 2 năm 2018
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại các xã trên địa bàn huyện
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái kiểm tra tại huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 tại huyện Văn Chấn
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tham gia phiên họp xét rút ngắn thời gian thử thách án treo đợt 02/9/2017
Khối Nội chính huyện Văn Chấn giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái tích cực hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2017
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động