Thành ủy thành phố Yên Bái giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ tại chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 1520-QĐ/TU ngày 31/7/2018 của Thành ủy Yên Bái về việc giám sát đối với chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp, ngày 22/8/2018 Đoàn giám sát của Thành ủy do đồng chí Phùng Quang Huy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQVN thành phố Yên Bái làm trưởng đoàn. Thành viên đoàn giám sát còn có các đồng chí thuộc Ban dân vận, UBKT Thành ủy Yên Bái đã trực tiếp giám sát tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái về thực hiện Quy chế dân chủ từ năm 2015 đến 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự buổi làm việc có toàn thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái.

 

Đ/c Phùng Quang Huy công bố quyết định giám sát tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái

Đ/c Lê Thu Hằng- Phó Bí thư chi bộ, Phó Viện trưởng báo cáo kết quả thực hiện NĐ số 04/ 2015/NĐ-CP của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái

Qua giám sát, Đoàn công tác đã đánh giá: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái chấp hành nghiêm túc Kế hoạch giám sát của Thành ủy Yên Bái, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ nội dung báo cáo kết quả thực hiện để phục vụ cho công tác giám sát; đã kịp thời tổ chức quán triệt và triển khai Quy chế dân chủ trong ngành Kiểm sát nhân dân đến cán bộ, công chức trong cơ quan, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên trong đơn vị “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Xây dựng đầy đủ quy chế dân chủ của chi bộ, đơn vị; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ… Quá trình thực hiện đã phát huy vai trò của các đồng chí lãnh đạo Viện, cấp ủy, các đoàn thể và cán bộ, công chức trong việc triển khai các hoạt động, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, phong cách làm việc đạt chất lượng, hiệu quả. Đảm bảo công khai dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc của Viện kiểm sát nhân dân với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức- công dân và trong nội bộ cơ quan; việc sử dụng kinh phí, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công đúng chế độ, đúng nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chi bộ, đơn vị còn có những tồn tại, khuyết điểm, cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tiếp theo như việc  triển khai văn bản của cấp trên chưa đầy đủ; chưa lập Ban thanh tra tại đơn vị.

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Phùng Quang Huy, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQVN thành phố Yên Bái, Trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao những kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong thời gian qua của đơn vị. Đồng chí chỉ đạo cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên nắm rõ và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong quá trình thực hiện cần gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, địa phương, thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.

Nguyễn Thủy – VKS Thành Phố

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
VKSND huyện Lục Yên tham dự lễ khai giảng tại trường học thuộc xã vùng cao của huyện Lục Yên
VKSND huyện Trấn Yên thăm hỏi và tặng quà nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức “Ngày lao động tập thể” chào mừng 58 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2018)
Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018)
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái chung tay, giúp sức ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Lục Yên giao hữu bóng đá chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân (26/07/1960 – 26/07/2018)
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới
Viện kiểm sát nhân dân huyện Trấn Yên với phong trào xây dựng nông thôn mới
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức “Ngày lao động tập thể” chào mừng 58 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2018)
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
VKSND thành phố Yên Bái trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án hình sự tại UBND cấp xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức dâng hương và báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích lịch sử Quốc gia Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm các vụ án hình sự
Ban pháp chế HĐND thành phố Yên Bái giám sát hoạt động tại Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới
Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp tại Công an thành phố
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kết luận kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái