Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 06/12/2017 của Thành ủy Yên Bái về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 05/01/2018 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái phối hợp cùng Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết cho tất cả cán bộ, đảng viên

Báo cáo viên Vũ Đình Bế, Trưởng Ban Tuyên giáo và Ngô Thị Nguyệt Quỳnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái truyệt đạt Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên

Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái và Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái đã mời báo cáo viên Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái, đồng chí Vũ Đình Bế, Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí Ngô Thị Nguyệt Quỳnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái truyền đạt. Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đình Bế và đồng chí Ngô Thị Nguyệt Quỳnh đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, gồm:

– Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

– Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”;

– Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;

– Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”…

Toàn cảnh hội nghị

Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ, đơn vị nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của ngành. Trên cơ sở học tập, quán triệt yêu cầu toàn bộ đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, hiểu sâu và nắm vững những vấn đề cốt lõi có thêm động lực, niềm tin, thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương sáu khóa XII đã thông qua; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Đảng đi vào cuộc sống…./.

Nguyễn Thủy- VKS Thành Phố

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp tại Công an thành phố
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kết luận kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tỉnh Yên Bái kiểm tra tại huyện Văn Chấn
Lũ quét và câu chuyện huyết mạch ở Trạm Tấu
Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Chấn chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 tại huyện Văn Chấn
Cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Trạm Tấu tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Yên Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Lục Yên
Viện kiếm sát nhân dân huyện Lục Yên phối hợp với Tòa án tổ chức phiên tòa lưu động, rút kinh nghiệm tại địa phương
Trao đổi về việc áp dụng Điều 33 và Điều 60 BLHS
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kiểm sát trực tiếp tại Công an thành phố
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái kết luận kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái
Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát Thành phố Yên Bái quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai tại huyện Mù Cang Chải
Hiệu quả từ việc tổ chức các phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm và xét xử lưu động
Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái với những việc làm thiết thực
Kiểm sát trực tiếp công tác bắt, tạm giữ tại Công an thành phố Yên Bái
Kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án hình sự tại UBND cấp xã, phường
Giao ban Khối Nội chính thành phố Yên Bái
Viện kiểm sát nhân dân thành phố Yên Bái tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Yên Bái