Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếp kiểm sát tại cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Yên Bái

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 02/01/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác trong ngành KSND năm 2014, ngày 03/11/2014, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 469 và Kế hoạch số 101/KH-VKSTC-V4 về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Yên Bái

Trong các ngày, từ ngày 11/10/2014 đến ngày 17/11/2014, Đoàn kiểm sát do đồng chí Vũ Thị Hồng Hảo- Kiểm sát viên VKSND tối cao làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm sát trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án hình sự tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Yên Bái; Cơ quan thi hành án hình sự Công an huyện Văn Chấn, huyện Lục Yên thời điểm từ 01/12/2013 đến 31/10/2014.

Đoàn công tác kiểm sát trực tiếp tại Cơ quan

Thi hành án hình sự huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Nội dung trực tiếp Kiểm sát việc tuân thủ và chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác thi hành án tử hình, thi hành án phạt tù; việc chấp hành pháp luật của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện trong việc tiếp nhận bản án, quyết định thi hành án, các tài liệu có liên quan, lập hồ sơ thi hành án để chuyển giao cho UBND cấp xã thi hành án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm những công việc nhất định, tước một số quyền công dân, quản chế…

Kết quả công tác kiểm sát cho thấy Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Yên Bái, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện thuộc tỉnh Yên Bái đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 13, Điều 15 Luật Thi hành án hình sự; Quyết định  số 10968/QĐ-X11 ngày 24/12/2010 của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tại thời điểm kiểm sát, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Yên Bái đã chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trên địa bàn toàn tỉnh, duy trì mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái trong công tác thi hành án hình sự. Đặc biệt là trong công tác tiếp nhận quyết định thi hành án, các tài liệu, lập và chuyển giao hồ sơ, cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách án treo, chấp hành xong án phạt cải tạo không giam giữ và công tác hướng dẫn nghiệp vụ thi hành án hình sự đối với Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện…

Bên cạnh những mặt đạt được, cũng còn một số tồn tại thiếu sót, Đoàn đã kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Yên Bái cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện thực hiện nghiêm túc việc chuyển giao hồ sơ thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong hình phạt cho người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 62, Điều 71 Luật thi hành án hình sự.

                                                  Tin bài: Lương Minh Nguyệt- VKSND tỉnh

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy năm 2014
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tăng cường kiến nghị đối với các bản án có vi phạm
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo trực tuyến lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)
Hộp thư bạn đọc và cộng tác viên
Kiến nghị một số vi phạm của Tòa án nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái
Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, KSXX án hình sự và tổ chức “phiên tòa rút kinh nghiệm”
Hộp thư bạn đọc và cộng tác viên
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và CNTT Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn, chuyển giao kỹ thuật Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái