Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thống kê năm 2013

Sáng ngày 26/11/2013, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thống kê năm 2013 với 66 điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước với thành phần tham dự gồm lãnh đạo VKSND ba cấp; đại diện lãnh đạo và cán bộ Cục Thống kê tội phạm và CNTT VKSNDTC. Đại biểu Tổng Cục thống kê – Bộ Kế hoạch và đầu tư có đồng chí Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ phương pháp chế độ thống kê và CNTT. Hội nghị do đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC chủ trì.

Tại điểm cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái có các đồng chí lãnh đạo VKSND tỉnh, VKSND cấp huyện,VKS Quân sự khu vực 22, Trưởng các phòng nghiệp vụ và cán bộ, Kiểm sát viên trực tiếp làm công tác thống kê ở các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh.

Phó viện trưởng thường trực VKSNDTC Hoàng Nghĩa Mai phát biểu tại hội nghị

(Ảnh: Tạp chí kiểm sát)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng thường trực đã biểu dương và đánh giá cao sự đóng góp của công tác thống kê và công nghệ thông tin trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, đồng thời khẳng định công tác thông kê đã góp phần quan trọng vào việc dự báo, phân tích tình hình vi phạm, tội phạm, trên cơ sở đó giúp Đảng và Nhà nước nắm bắt, đề ra các biện pháp phòng, chống tội phạm chính xác, hiệu quả. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai nhấn mạnh việc cần thiết phải ban hành hệ thống chỉ tiêu mới, phản ánh đầy đủ kết quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành, cũng như thực hiện Nghị quyết 37 của Quốc hội, đồng chí yêu cầu các VKSND cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc VKSTC nghiêm túc tiếp thu, triển khai, thực hiện đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê mới trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh đạo các Phòng thuộc Cục Thống kê tội phạm và CNTT triển khai, hướng dẫn thực hiện những nội dung cơ bản các Quyết định số 374/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 ban hành kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp; Quyết định số 375/QĐ-VKSTC ngày 16/8/2013 ban hành kèm theo Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp và Quyết định số 452/QĐ-VKSTC ngày 04/10/2013 của Viện trưởng VKSNDTC ban hành kèm theo Chế độ báo cáo thống kê công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; thực hiện Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê (Đề án 132); hướng dẫn sử dụng các phần mềm thống kê mới, phần mềm truyền dữ liệu và mạng máy tính; giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu VKSND tỉnh Yên Bái (Ảnh: Phạm Anh Tùng)

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác thống kê năm 2013, đồng chí Chu Thị Minh Châu, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh thay mặt lãnh đạo Viện, phát biểu: Đây là lần đầu tiên ngành KSND đã ban hành được Hệ thống chỉ tiêu và chế độ thống kê, là bước đột phá quan trọng góp phần đổi mới căn bản công tác thống kê và công nghệ thông tin của ngành, từ đó xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác thống kê trong hoạt động chuyên môn của ngành Kiểm sát. Đồng chí yêu cầu: Để thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu thống kê mới, ngay từ những tháng đầu năm 2014, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn của VKS tối cao, mở sổ sách, xây dựng thêm các biểu mẫu phụ lục để theo dõi, quản lý số liệu tồn của năm 2013 chuyển sang và số phát sinh trong kỳ báo cáo, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong hệ thống biểu mẫu để báo cáo, đề nghị VKSND tối cao xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Các VKS cấp huyện, các phòng nghiệp vụ phân công một đồng chí làm đầu mối tổng hợp, quản lý và xây dựng báo cáo thống kê, ưu tiên một máy tính cấu hình cao để tổng hợp, lưu trữ dữ liệu thống kê; Phòng Thống kê tội phạm và CNTT có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Viện, kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống trang thiết bị CNTT để nâng cấp, sửa chữa, trang bị…đảm bảo đủ điều kiện cho hoạt động chung của ngành, trong đó có công tác thống kê, có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt hệ thống chỉ tiêu thống kê mới, nề nếp, ổn định, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ công tác chuyên môn.

                                                Phạm Thị Nguyệt – Phòng TKTP và CNTT

Hình phạt thích đáng đối với những kẻ coi thường pháp luật
Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đinh Long Biên
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái dự Lễ khai giảng và tặng quà cho học sinh vùng cao năm học 2012 – 2013
Viện KSND tỉnh Yên Bái: Sơ kết 01 năm thực hiện Luật Thi hành án hình sự
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động