Viện KSND tỉnh Yên Bái: Sơ kết 01 năm thực hiện Luật Thi hành án hình sự

              Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 01/01/2012 về công tác kiểm sát năm 2012 và Kế hoạch số 53/KH-VKSTC-V4 ngày 06/6/2012 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Luật thi hành án hình sự. Đồng chí Đặng Văn Trọng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị. Đại biểu dự hội nghị có Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, Lãnh đạo các Viện kiểm sát cấp huyện và Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp trực tiếp làm công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

Theo Báo cáo sơ kết một năm thực hiện Luật thi hành án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái, ngay sau khi Luật thi hành có hiệu lực, cơ quan thi hành án hình sự hai cấp tỉnh Yên Bái được tổ chức và đi vào hoạt động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với các ngành hữu quan tiếp nhận bản án, quyết định thi hành của Tòa án và tiến hành lập hồ sơ thi hành án chuyển giao hồ sơ, bị án cho các cơ quan chức năng theo quy định để đảm bảo việc thi hành án. Viện kiểm sát hai cấp tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác thi hành án tại 28 đơn vị UBND xã, phường, thị trấn. Qua công tác kiểm sát Viện kiểm sát cấp huyện thuộc tỉnh Yên Bái, phát hiện nhiều vi phạm, đã ban hành 21 bản kết luận kiểm sát và 05 văn bản kiến nghị cầu khắc phục vi phạm. Tiến hành kiểm sát 539 quyết định thi hành án của Tòa án hai cấp đảm bảo 100% án có hiệu lực đưa ra thi hành án. Qua công tác kiểm sát phát hiện 25 quyết định thi hành án của Tòa án vi phạm về thời gian gửi, việc chuyển giao quyết định không đầy đủ cho cơ quan chức năng theo quy định. Viện kiểm sát đã ban hành 02 văn bản kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.

Các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá báo cáo sơ kết trình bày tại hội nghị đã nêu được những kết quả sau một năm triển khai thực hiện Luật Thi hành án hình sự tại địa phương, những việc đã làm được, chưa làm được; đồng thời nêu khó khăn, vướng mắc, hạn chế cần được tháo gỡ, khắc phục; trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền có biện pháp giải đáp, hướng dẫn về những vấn đề còn chưa thống nhất ở địa phương nhằm thực thi Luật Thi hành án hình sự đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Đỗ Thanh Loan

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động