Hướng tới Kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960- 26/7/2016)

Liên kết website

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Viện kiểm sát và Thanh tra tỉnh Yên Bái

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác số 02/QCPH-TTCP-VKSTC ngày 23/12/2015 giữa Thanh tra Chính phủ với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái và Thanh tra tỉnh Yên Bái tiến hành ký kết Chương trình triển khai, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thanh tra chính phủ và Viện kiểm sát nhân dân tối cao.  ...

Hộp thư bạn đọc và cộng tác viên tháng 5/2016

Trong tháng 5/2016, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã nhận, biên tập và đăng 16 tin, bài, 31 ảnh của những tác giả sau: ...

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016.

Ngày 21/6/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 bằng hình thức Game show và được truyền trực tuyến đến các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. ...

Quyết định về việc công bố Án lệ

Ngày 06/4/2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-CA về việc công bố án lệ. Để cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành có điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu, học tập; Trang thông tin điện tử VKSND tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu Quyết định và 06 án lệ đầu tiên để bạn đọc tham khảo.. ...

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13 được Quốc hội trong kỳ họp khóa 10 thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2016. Bộ luật tố tụng dân sự 2015 bao gồm các quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự và nhiều điểm mới cập nhật thay cho Bộ luật tố tụng ...

Bộ luật dân sự 2015

Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017, và thay thế Bộ Luật dân sự 2005. Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 là một trong 16 Luật và 05 Nghị quyết mới vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII. ...

Luật phí, lệ phí 2015

Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 quy định về Danh mục phí, lệ phí; người nộp phí, lệ phí; tổ chức thu phí, lệ phí; nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong quản lý phí, lệ phí. ...

Công văn yêu cầu góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung TTLT 01/2005

Video
Công đoàn viên chức VKSND tỉnh Yên Bái học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Album ảnh


Yên Bái