Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức đối với công chức trong ngành KSND
Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức VKSND
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC1-HS ngày 10/11/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 75/TB-VC1-HS ngày 11/11/2021 của VKSND cao tại Hà Nộivề công tác thực hành quyền công tố và KSXX hình sự
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 265/TB-VKSTC ngày 10/11/2021 của VKSND tối cao trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 71/TB-VC1-HS ngày 11/10/2021 của VKSND cấp cao1 về việc Hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh C về hình phạt đối với Lý Văn Khâm để xét xử sơ thẩm lại
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 70/TB-VC1-HS ngày 11/10/2021 của VKSND cấp cao1về việc Hủy bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh C về hình phạt đối với Bế Thị Uyên để xét xử sơ thẩm lại
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 69/TB-VC1-DS ngày 08/10/2021 của VKSND cấp cao1 v/v yêu cầu độc lập, tuyên hợp đồng thế chấp vô hiệu và giải quyết hậu quả của hợp đồng vo hiệu trong vụ án dân sự
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 68/TB-VC1-HS ngày 08/10/2021của VKSND cấp cap 1 v/v quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội “Giết người chưa đạt
Công văn số 1650/VKS-VP ngày 19/10/2021 của VKSND tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Ngày pháp luật năm 2021
Thông báo số 282/TB-VKSTC ngày 23/11/2021 của VKSND tối cao tại rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam
Thông báo số 281/TB-VKSTC ngày 23/11/2021 của VKSND tối cao v/v rút kinh nghiệm số trong ngành KSND thông qua hoạt động điều tra, xác minh của cơ quan điều tra VKSND Tối Cao
Thông báo rút kinh nghiệm số 80/TB-VC1-C3 ngày 23/11/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội về vụ án Lý Ngọc Tiệp và đồng phạm phạm tội đánh bạc
Riêng tư: Thông báo số 79/TB-VC1-KDTM ngày 15/11/2021 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm về vi phạm trong giải quyết vụ án ” Tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản”
Riêng tư: Thông báo số 78/TB-VC1-V3 ngày 15/11/2021 của VKSND cấp cao rút kinh nghiệm đối với bản án dân sự sơ thẩm có vi phạm bị hủy án
Riêng tư: Thông báo số 278/TB-VKSTC ngày 19/11/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm trong việc giải quyết án ma túy
Riêng tư: Thông báo số 273/TB-VKSTC ngày 15/11/2021 rút kinh nghiệm trong việc giải quyết án ma túy
Riêng tư: Thông báo số 267/TB-VKSTC ngày 12/11/2021 của VKSND tối cao rút kinh nghiệm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 76/TB-VC1-HS ngày 10/11/2021 của VKSND cấp cao tại Hà Nội về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự
Riêng tư: Thông báo rút kinh nghiệm số 75/TB-VC1-HS ngày 11/11/2021 của VKSND cao tại Hà Nộivề công tác thực hành quyền công tố và KSXX hình sự